«برگشت

برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي‎‎

با دريافت بخشنامه برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی از طرف آموزش و پرورش، دبستان نرگس نيز مطابق هر سال با آماده سازی دانش‌آموزان جهت حضور در انتخابات درون مدرسه‌ای، شرایط حضور و تبلیغات داوطلبین را فراهم نمود.
در ابتدا با ارسال اطلاعیه، شرایط حضور در شورای دانش‌آموزی و وظایف آنان شرح داده شد.سپس داوطلبین اعلام آمادگی نموده و با ارسال کلیپ، عکس نوشته و متن سخنرانی، تبلیغات گسترده ای را در فضای  شبکه شاد رقم زدند.
بعد از پایان زمان تبلیغات  از دانش آموزان خواسته شد تا با تحقیقات کامل و جامع پیرامون داوطلبان، اسامی افراد مورد نظر خود را در زمان رأی گیری، به صندوق رای بياندازند.
آراء شمارش گردید و اسامي افراد منتخب شورای دانش‌آموزای در سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰به شرح ذيل می‌باشد:

مطهره پورجباري، تعداد راي 89

زهرا سياح، تعداد راي 76

حنانه اسماعيلي، تعداد راي 71

فاطمه شيرازي نيا، تعداد راي 66

فاطمه غلامپور، تعداد راي 63

فاطمه تقي پور، تعداد راي 51

بهاران آفتابي، تعداد راي 31

هستي بهمنش، تعداد راي 26

بشري حبيبي پناه، تعداد راي 21