اخبار دفتر مرکزی اخبار دفتر مرکزی

فلسفه و ماهیت بلا و ابتلا

انسان‌ها در زندگی با مصیبت‌های گوناگونی مواجه می‌شوند. بسیاری می‌پرسند: چرا من؟ درحقیقت فلسفه بلا و ابتلا از یک سو گرفتار شدن شخص به آن از سوی دیگر پرسشی است که از سوی مصیبت زدگان مطرح می‌شود. در این مطلب درصدد است براساس تعالیم قرآن ضمن پرداختن به فلسفه و چرایی مصیبت‌ها و اقسام و انواع راه‌های رفع  و دفع برخی از آنها و عبور موفقیت‌آمیز از برخی دیگر را بیان کند به طوری که مصیبت دارای آثار مثبت و خوبی در زندگی مصیبت زده شود و آثار سوء و بد آن حذف گردد.
مصیبت، سنت الهی
شاید کسی را نتوان یافت که دچار مصیبتی نشده باشد.بسیاری از مصیبت‌زدگان پس از مصیبتی می‌پرسند: چرا من؟ درحقیقت شکی نیست که هیچ مصیبتی شیرین و گوارا نیست و هیچ کس دوست ندارد که گرفتار مصیبتی شود؛ زیرا اصولا مصیبت بلایی است که انسان را از داشته‌ای محبوب، محروم می‌کند یا شرایط برای رسیدن به مطلوب و محبوبی را از وی سلب می‌نماید.
اینکه گفته شود: چرا من؟ یک پرسش بی‌معناست؛ زیرا مصیبت‌ها دامنگیر همه بشریت می‌شود و کسی را نمی‌توان یافت که در عمرش مصیبتی کوچک و بزرگ ندیده باشد. البته شاید برخی از اقسام مصیبت‌ها کمتر اتفاق می‌افتد و این چرا گفتن نسبت به نوع مصیبت‌ است که شخص به آن مبتلا شده است.
از آموزه‌های قرآنی به دست می‌آید که انسان‌ها در زندگی دنیوی خویش هرگز نمی‌توانند از مصیبت‌ رهایی یابند؛ چرا که ساختار زندگی انسان در دنیا این گونه سامان یافته است که انسان همواره گرفتار مصیبتی بزرگ و کوچک باشد.
مصیبت در اشکال و انواع آن، یک سنت الهی و قانونی فراگیر است و به عبارت دیگر یکی از قوانین ثابت در زندگی بشری، گرفتاری به مصیبت است. پس همگی می‌بایست خود را برای مصیبت‌ آماده کنند وهرگز امید نداشته باشند تا زمانی که در دنیا هستند از مصیبت‌ها در امان باشند.
مصیبت در قالب بلا و ابتلا
براساس آموزه‌های قرآنی یکی از سنت‌های الهی سنت ابتلا و امتحان است. به این معنا که خداوند انسان‌ها را درطول زندگی دنیوی به انواع و اقسام مصیبت‌ها گرفتار می‌کند. خداوند در آیاتی از جمله آیه 2 سوره عنکبوت به صراحت از سنت دائمی امتحان و ابتلا سخن می‌گوید و می‌فرماید: احسب الناس أن  یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لایفتون؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟
همچنین در آیه 155 سوره بقره ضمن اشاره به سنت ابتلا به اقسام و انواع آن اشاره داشته و می‌فرماید: ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین؛ و قطعاً شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و محصولات می‌آزماییم و مژده ده شکیبایان را.
البته در این میان مؤمنان و مدعیان، بیشتر گرفتار انواع ابتلا و آزمون‌های الهی خواهند بود؛ زیرا مانند شاگردان زرنگ هر کلاس بیشتر مورد توجه اولیای پرورشی بوده و به هر ادعائی از آنان، آزمونی برای ایشان است تا حقیقت روشن شود. از این‌رو گفته‌اند: البلاء للولاء؛ بلا برای دوستان است؛ زیرا باید صداقت در دوستی خویش را بارها و بارها در عمل نشان دهند تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.
بر همین اساس خداوند مدعیان ایمان را به کرات می‌آزماید و به صرف ادعای ایمان بسنده نمی‌کند. (حجرات، آیه14)
هر که در این بزم مقرب‌تر است
                                 جام بلا بیشترش می‌دهند
اما خداوند شاگردان تنبل کلاس دنیا را کمتر می‌آزماید و آنان کمتر به مصیبتی دچار می‌شوند؛ چنانکه درباره منافقان می‌فرماید: اولا یرون أنهم یفتنون فی کل عام مره أو مرتین ثم لا یتوبون و لا هم یذکرون؛ آیا نمی‌بینند که آنان در هر سال، یک یا دو بار آزموده می‌شوند، باز هم توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند؟ (توبه، آیه126)
براساس سنت الهی، همگان گرفتار انواع مصیبت‌ها و بلایا می‌شوند با این همه سطح و میزان ابتلای مؤمنان بسیار زیاد و اقسام آن متنوع‌تر است؛ اما کافران و منافقان که شاگردان تجدیدی یا رفوزه کلاس تربیت دنیا هستند، خیلی کمتر مبتلا می‌شوند؛ و اگر فلسفه ابتلا نبود شاید آنان را به حال خودشان رها می‌کردند تا در اوج سعادت و آسایش و آرامش دنیوی زندگی کنند و همه چیز برای آنان فراهم می‌شد؛ چنان که خداوند در آیه33 سوره زخرف می‌فرماید: و لو لا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون؛ اگر (تمکن کفار از مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم امت واحد (و گمراهی) شوند، ما برای کسانی که به (خداوند) رحمان کافر می‌شدند خانه‌هایی (چند طبقه همانند برج‌های امروزی) قرار می‌دادیم با سقف‌هایی از نقره و نردبان‌هایی که از آن بالا روند (و به طبقات بالا دسترسی آسان داشته باشند.)
سنت دیگری بر جهان حاکم است و آن سنت کیفر اعمال می‌باشد. براساس این سنت، هر انسان، پاداش و مجازات اعمال بد و خوب خود را می‌بیند. پس اگر کار بدی کرد مبتلا به مجازات مطابق و بی‌کم و زیاد و به تعبیر قرآن جزاء وفاقا (نبا، آیه26) خواهد بود؛ و اگر کار خوب انجام داد خداوند به فضل خویش پاداش بهتر و کامل‌تری نصیب فرد می‌کند. (ق، آیه35؛ ابراهیم، آیه7)
البته به دلیل محدودیت‌های دنیوی، پاداش اعمال در دنیا به صورت محدود انجام می‌گیرد و پاداش کامل خوب و بد در آخرت داده خواهد شد. با این همه در همین دنیا انسان به شکل محدود، اگر کار بد یا خوبی انجام دهد، پاداش می‌گیرد. از این‌رو برخی از مصیبت‌هایی که انسان بدان گرفتار می‌شود، مصیبت‌های پاداشی است.
خداوند در آیاتی به صراحت بیان می‌کند هر چیزی که در دنیا نصیب انسان می‌شود، ارتباط تنگاتنگی با دستاوردهای خودش دارد: و ما أصابکم من مصیبه فبما کسبت أیدیکم ویعفوا عن کثیر؛ و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و [خدا] از بسیاری درمی‌گذرد. (شوری، آیه 30) یعنی با آنکه خداوند بسیاری از اعمال ما را نادیده گرفته و از آن گذشت و عفو کرده با این همه این همه مصیبت و بلا به خاطر کارهای خود ما نصیب ما می‌شود.
این آثار و پیامدها محدود به شخص نیست، بلکه حتی به محیط‌زیست بشر نیز کشیده می‌شود. خداوند می‌فرماید: ظهر الفساد فی‌البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون؛ به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا [سزای] بعضی از آنچه را که کرده‌اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند. (روم، آیه 41)
پس بلایا و مصیبت‌ها یا از مصادیق سنت ابتلا و امتحان است؛ یا از مصادیق کیفر و پاداش اعمال ماست که البته تنها بخشی از آنها در دنیا دیده می‌شود و بخش اعظم آن برای آخرت نگه داشته می‌شود. در ادامه مطلب از قسم کیفری و عذاب به عنوان بلا یاد می‌شود تا از ابتلا به معنای آزمون و امتحان الهی باز شناخته شود.
فلسفه بلا و ابتلا
فلسفه و چرای نزول بلا به معنای کیفر و عذاب، شامل مواردی چون استغفار هر چند از روی اکراه در کافران (کهف، آیه 55)، بیداری فطرت (انعام، آیات 40 و 41)، پشیمانی (یونس، آیه 54، سبا، آیه 33) تضرع (انعام، آیه 42؛ اعراف، آیه 94)، بسترسازی تقوا در دیگران (طلاق، آیات 8 تا 10؛ مائده، آیه2)، زمینه‌سازی اصلاح و بازگشت انسانها به خداوند (اعراف، آیات 167 و 168؛ روم، آیه 41؛ زخرف، آیه 48؛ احقاف، آیه 27)، رسوایی و بی‌آبرویی (طه، آیه 134)، زمینه شناخت و درک حقیقت (انعام، آیه 65)، عبرت‌گیری (بقره، آیات 65 و 66؛ هود، آیات 102 و 103)، تنبیه و مجازات محدود کافران در دنیا به عذاب‌های استیصال (فصلت، آیات 15 و 16) و مانند آن می‌شود. بنابراین، اگر انسانی کار بد و عمل زشتی داشته باشد، در همین دنیا بخشی را به عنوان مجازات و کیفر باید تحمل کند.
اما درباره فلسفه ابتلا و آزمون باید گفت که خداوند در قرآن اموری را به عنوان فلسفه و حکمت ابتلا و آزمون معرفی کرده که برخی از آنها عبارتند از افزایش ایمان (مدثر، آیه 31)، پیدایش یقین (همان)، تربیت انسان‌ها (بقره، آیه 49؛ اعراف، آیات 129 و 141؛ ابراهیم، آیه 6)، رشد (بقره، آیات 49 و 124)، ایجاد صبر و شکیباسازی و توانمند کردن روحیه مردم (فرقان، آیه 20)، تصفیه و پالایش قلوب مومنان (آل‌عمران، آیه 154)، ایجاد اخلاص و زدودن ناخالصی‌ها (آل‌عمران، آیات 140 و 141)، تقوا (حجرات، آیه 3)، مغفرت و آمرزش (همان)، پاداش عظیم (همان)، توبه و بازگشت به صلاح و صواب (اعراف، آیه 168؛ توبه، آیه 126)، جداسازی مومن واقعی از غیر واقعی (بقره، آیه 143؛ آل‌عمران، آیه 140)، جداسازی پاک از ناپاک (آل‌عمران، آیه 179)، جداسازی خداترس از غیرش (مائده، آیه 94)، مشخص کردن نیکوکاران و محسنان (هود، آیه 7؛ کهف، آیه 7)، جدا شدن مؤمنان به آخرت از شک کنندگان در آن(سبا، آیات 15 و 21)، جداسازی صفوف مؤمنان حقیقی از غیر آنان (آل‌عمران، آیه 152)، جداسازی پیرو واقعی از غیر آنان (توبه، آیه 16؛ بقره، آیه 249)، تشخیص رشد و میزان مسئولیت‌پذیری (نساء،آیه 6)، ظهور عمل و روشن شدن روش و منش افراد (اعراف، آیه 129؛ صافات، آیات 102 تا 106)، عبرت‌آموزی (توبه، آیه 126) و مانند آن.
استرجاع در هنگام بلا و ابتلا
شاید پرسیده شود که اگر گرفتار هر یک از دو قسم بلا (مصیبت و عذاب و کیفر) یا ابتلا (امتحان و آزمون) شدیم چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که خداوند دو عمل را برای این‌گونه موارد بیان کرده است. کار نخست این که انسان در پس هر مصیبتی استرجاع داشته باشد؛ به این معنا که «انالله و انا الیه راجعون» را بر زبان آورد تا ایمان و باور خویش را به این که خداوند مالک هستی و رب‌العالمین است تقویت کرده و صبر را برای خود تضمین نماید. خداوند در آیه 156 سوره بقره می‌فرماید: الذین اذا أصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون؛ ‌‌]همان[ کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد، می‌گویند:‌ «ما از آن خدا هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم.»
پس هرگاه به مصیبتی در قالب بلا و ابتلا در دنیا گرفتار شدیم باید استرجاع کنیم. این استرجاع کاربردهای چندی دارد؛ اگر به هنگام مصیبت آیه «انالله و انا الیه راجعون» بر زبان گفته شود، آثاری چون برخورداری از بشارت خداوندی و بهبود وضعیت آینده (بقره، آیات 155 و 156)، هدایت پذیری (بقره، آیات 155 تا 157)، بهره‌مندی از رحمت الهی (همان)، بهره‌مندی از توفیق الهی (همان) و صلوات و درود خداوندی (همان) به دنبال خواهد داشت.
استرجاع نشان می‌دهد که شخص باور دارد که حتی اگر به سبب عملکرد بد خویش این مصیبت بر او وارد شده، ولی چون مالک هستی خداوند است بدون اذن الهی این صورت نگرفته است و هرچه است از مشیت الهی است؛ چرا که حقیقت استرجاع، اعتراف به مالکیت خدا بر انسان است. (بقره، آیه 156)
بدین ترتیب صبر در آدمی خودنمایی می‌کند و قوت و استقامت می‌یابد؛ چرا که در هر بلا و عذابی می‌داند که مالک حقیقی خداست و اگر بخواهد از آن رهایی یابد، باید به خدا بازگردد و توبه و استغفار کند و زمینه را برای رفع عذاب فراهم آورد. پس استرجاع به معنای بازگشت و توبه حقیقی به سوی خداوند به عنوان مالک حقیقی است. این‌گونه است که به جای رفتارهای هیجانی، صبر پیشه می‌کند و خود را مقصر دانسته و توبه و استغفار می‌کند و اگر متوجه شد که ابتلایی است با یادآوری فلسفه ابتلا شکیبایی می‌کند و از فواید و آثار ابتلا و آزمون الهی بهره‌مند می‌شود.
استغفار، در هنگام بلا و ابتلا
در آیات قرآنی بیان شده که انسان در هر حال باید اهل استغفار باشد؛ به این معنا که خود را تحت حمایت و غفران الهی برد و در پناه الهی قرار گیرد. استغفار در حقیقت درخواست مصونیت از مصیبت با گفتار و رفتار است. انسانی که اهل استغفار است خود را در پناه الهی قرار می‌دهد و این‌گونه از بلا و ابتلا در امان قرار می‌گیرد.
استغفار براساس آموزه‌های قرآنی کارکردهای سه‌گانه‌ای دارد که شامل دفع و رفع و جلب است. به این معنا که عذاب و مصیبتی را که می‌خواهد بیاید دفع می‌کند و نمی‌گذارد شخص به آن گرفتار شود. پس به عنوان یک مانع عمل می‌کند؛ دیگر آنکه عذاب آمده را برمی‌دارد و رفع می‌کند و به  عنوان یک عامل برون رفت از عذاب و مصیبت عمل می‌کند؛ سوم اینکه منفعت و خیری را به سوی شخص جلب می‌کند.
از کارکردهای مهم استغفار همان دفع یا مصونیت‌یابی انسان است. به این معنا که از بسیاری از مصیبت‌ها در امان خواهد ماند که از آن جمله مصونیت‌‌یابی از عذاب عمومی خواهد بود که بسیاری از مردم گرفتار آن می‌شوند. (انفال، آیه 33؛ کهف، آیه 55)
از دیگر کارکردهای استغفار همان رفع و برداشته شدن عذاب و مصیبتی است که شخص بدان گرفتار است. خداوند در آیات بسیاری تصریح کرد که استغفار به درگاهش، زمینه‌ساز آمرزش گناه و برداشته شدن آن است( بقره، آیه 58؛ آل عمران، آیات 135 و 193 و 195؛ نساء، آیات 64 و 110؛ اعراف، آیه 161)
استغفار درمقام جلب موجب می‌شود که انسان از امکانات خوب دنیایی بهره‌مند شود (هود،آیه 3)، محبت و دوستی خداوند را به سوی خود بکشاند (هود، آیه 90؛ بقره، آیه 199) و آسایش و رفاه به سمت  انسان جذب شود (نوح، آیات 10 تا 12)
حاصل سخن آنکه انسان باید بداند که هر مصیبتی که بدان گرفتار آمده است یا بلا به معنای مصیبت عذابی وکیفری است یا ابتلا و آزمون الهی است. برای اینکه توفیق پیدا کند تا سربلند از آزمون بیرون آید باید استرجاع و استغفار کند و اگر بخواهد بلا و مصیبت را از خود دور نگه ‌دارد و یا از آن رهایی یابد استرجاع و استغفار داشته باشد.
در حدیثی از پیامبر (ص) آمده که فرمود:«گاه ابر و غبار گونه‌ای بر دلم می‌نشیند و من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش می‌خواهم.» (اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، ج3، ص 326)
امام صادق (ع) نیز می‌فرماید: «ان رسول الله(ص) کان لایقوم من مجلس و ان خف حتی یستغفرالله عزوجل خمسا و عشرین مره» رسول خدا (ص) هیچگاه از مجلسی- هرچند کوتاه- بر نمی‌خاست مگر اینکه 25 بار استغفار می‌کرد.» (باقر شریف قرشی، تحلیلی از زندگی امام سجاد(ع)، ترجمه محمدرضا عطایی،
ص 388 و 292).
ایشان همچنین می‌فرماید:«همانا رسول خدا هر روز هفتاد بار توبه می‌کرد بدون هیچ گناهی.«بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج 23، ص 259)
پیامبر(ص) همچنین در حدیثی نقش استغفار را در رهایی از شیطان و مصیبت‌هایی که بر انسان از سوی او بار می‌شود می‌فرماید: الا اخبر کم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا:  بلی، قال:الصوم یسود وجهه و الصدقه تکسر ظهره و الحب فی‌الله و الموازره علی العمل الصالح یقطع دابره و الاستغفار یقطع و تینه؛ آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید، شیطان از شما دور شود، چندان که مشرق از مغرب دور است؟
عرض کردند: چرا. فرمودند: روزه روی شیطان را سیاه می‌کند، صدقه  پشت او را می‌شکند، دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک، ریشه او را می‌کند و استغفار شاهرگش را می‌زند. (کافی، چاپ لاسلامیه، ج 4، ص 62، ح 2؛ شبیه این حدیث در مکارم الاخلاق، ص 138)

دیدار با آقای دکتر فرنقی زاد در دفتر مرکزی

شناسایی دانش آموختگان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی و همچنین بهره مندی از تجربیات ایشان در دوران تحصیل و شنیدن خاطرات دوران دانش آموزی آنها و استفاده از توانمندی ایشان در زمینه های تخصصی در مدارس از جمله فعالیت های بخش دانش آموختگان جامعه تعلیمات اسلامی است که در طول چند سال اخیر و با توجه به نو پابودن این بخش  در دفتر مرکزی جامعه  توانسته است ضمن شناسایی این افراد شاخص از توانایی های ایشان در جهت رشد و اعتلای مدارس جامعه تعلیمات اسلامی استفاده کند. در فرصت پیش آمده و در دیداری که آقای ایمانی مسئول انجمن دانش آموختگان جامعه با آقای دکتر فرنقی زاد داشتند با ایشان به گفتگو نشستند. آقای دکتر فرنقی زاد در حال حاضر در بیمارستان نور افشار به عنوان متخصص بیهوشی مشغول خدمت رسانی به بیماران می باشند.ایشان در طول گفتگو از خاطرات دوران تحصیل و همچنین نکات و تجریبات خود بیان نمودند. دکتر فرنقی زاد دانش آموخته دبیرستان کمال وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی بوده و دکترای تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت نموده اند.

کروناویروس «جدید» چیست؟

کرونا ویروس جدید(CoV) نوعی جدید از ویروس است.

بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰۱۹ (COVID-19) می‌گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. CO مخفف کرونا، VI مخففویروس وD  به معنی بیماری (در انگلیسی). قبلاً به این بیماری «کروناویروسجدید ۲۰۱۹» یا«nCoV-2019» می‌گفتند.

ویروسCOVID-19 ویروس جدیدی بوده و به خانواده ویروس‌هایی همچون سارس) سندروم تنفسی حاد)  و سایر سرماخوردگی‌های معمولی مرتبط است.    

 

ویروسCOVID-19 چگونه منتشر می‌شود؟

ویروس از طریق تماس مستقیم با قطره‌های تنفسی فرد آلوده (ازطریق سرفه وعطسه) و تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل می‌شود. ویروسCOVID-19 می­تواند ساعت‌ها روی سطوح زنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده می‌تواند آن رااز بین ببرد.

 

علائم کروناویروس چیست؟

علائم شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. در مواد حادتر عفونت می‌تواند منجربه سینه پهلو (پنومونی یا همان عفونت ریه) یا مشکلات تنفسی گردد. در مواردنادر این بیماری کشنده خواهد بود.

علائم بیماری شبیه آنفولانزا یا سرماخوردگی معمولی است، که بسیار شایعتر ازCOVID-19 هستند. به همین دلیل برای تایید این که کسیCOVID-19 گرفته باشد، بایستی آزمایش شود. نکته حائز اهمیت این است که اقدامات کلیدیپیشگیرانه را به خاطر بسپاریم که عبارتند از شستشوی دست‌ها و رعایت مواردبهداشتی تنفسی (پوشاندن دهان به هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا آرنج خم شده، سپس انداختن دستمال داخل سطح آشغال در بسته). همچنین واکسن آنفولانزانیز راه پیشگیری مناسبی است، بنابراین به یاد داشته باشید که واکسیناسیونخود و فرزندان‌تان را به موقع انجام دهید.

چگونه می‌توان خطر عفونت را کاهش داد؟

با رعایت چهار مورد احتیاطی زیر می‌توانید جلوی خطر عفونت برای خود و خانواده‌تان را بگیرید:

۱. دستهای‌تان را مرتب با آب و صابون یا ژل ضدعفونی الکل‌دار بشویید.

۲. به هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال یا آرنج خم شده‌تان بگیرید، و دستمال را داخل سطح دربسته بیاندازید.

۳. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خورده‌اند یا علائمی شبیه آنفولانزا دارند اجتناب کنید.

۴. اگر تب دارید، سرفه می‌کنید یا احساس می‌کنید مشکل تنفس دارید حتماً به دکتر مراجعه کنید.

آیا باید ماسک بزنم؟

چنانچه علائم تنفسی (سرفه یا عطسه) دارید، برای محافظت از دیگراناستفاده از ماسک پزشکی توصیه می‌شود. اگر هیچ‌گونه علائمی ندارید، نیازی بهاستفاده از ماسک نیست.

درصورت استفاده از ماسک، برای اطمینان از اثربخشی آن و جلوگیری ازافزایش خطر انتقال ویروس، باید از آن درست استفاده کرده و پس از استعمالنیز درست دفع نمود.

استفاده از ماسک به تنهایی برای جلوگیری از عفونت کافی نیست و بایستی باشستشوی مکرر دست‌ها، پوشاندن دهان به هنگام عطسه و سرفه، و جلوگیری ازتماس نزدیک با کسانی که علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارند (سرفه، عطسه،تب) همراه باشد

آیاCOVID-19 روی کودکان تأثیر می گذارد؟

این ویروس جدید است و ما هنوز نمی‌دانیم که چه تأثیری بر کودکان یا زنانباردار خواهد گذاشت. می‌دانیم که امکان دارد افراد در هر سنی به این ویروس آلوده شوند، اما تاکنون موارد نسبتاً کمی ازCOVID-19 در بین کودکان گزارششده است. ویروس در موارد نادر کشنده است، و تاکنون بیشتر موارد منجر به مرگ در میان افراد پیرتر با بیماری‌های زمینه‌ای دیده شده است.  

اگر فرزندم علائمCOVID-19 داشت چه کار کنم؟

حتماً درمان پزشکی را شروع کنید، ولی به خاطر داشته باشید که اکنون درنیمکره شمالی فصل آنفولانزا است و علائمCOVID-19 از قبیل سرفه یا تب می‌تواند مشابه علائم آنفولانزا یا سرماخوردگی که بسیار هم شایع هستند،باشد

رعایت نکات بهداشتی دست‌ها (شستشوی مرتب دست‌ها) و بهداشت تنفسی راادامه دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع انجام دهید تا کودک‌تان درمقابل سایر ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا در امان باشد

در مورد سایر عفونت‌های دستگاه تنفسی از قبیل آنلفولانزا، اگر خودتان یاکودکتان علائمی دارد، از همان ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید که ازحضور در اماکن عمومی (محل کار، مدارس وسایل نقلیه عمومی)خودداری کنید، تااز سرایت به دیگران جلوگیری شود.  

اگر یکی از افراد خانواده علائم بیماری را داشته باشد چه کار باید کرد؟

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس دارید، باید از همان ابتدایبروز علائم از پزشک کمک بخواهید. اگر به مناطقی کهCOVD-19 در آنجا گزارش شده سفر کرده‌اید، یا اگر در تماس با فردی بوده‌اید که به‌تازگی به یکی ازچنین مناطقی سفر کرده و علائم تنفسی دارد، با پزشک خود یا با کارمندان بهداشت تماس بگیرید و موضوع را با آنها درمیان گذاشته و مشورت کنید

آیا بایستی کودکم را در خانه نگهدارم و به مدرسه نفرستم؟

اگر کودک شما علائم بیماری را دارد، از پزشک کمک بخواهید و به دستوراتیکه پزشک یا کارمند بهداشتی می‌دهد عمل کنید. درغیر اینصورت، همچون سایرعفونت‌های دستگاه تنفسی از قبیل آنفولانزا، اگر کودکتان علائم بیماری دارد،وی را در خانه بستری کنید و به خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند

اگر کودکتان علائمی مثل تب یا سرفه ندارد، و اگر بخشنامه‌ای راجع به بهداشت عمومی یا توصیه‌های رسمی مشابه دیگری درخصوص مدارس دریافتنکرده‌اید، بهتر است که کودک‌تان را به مدرسه بفرستید

به‌جای این که کودکان را از مدرسه دور نگهدارید، به آنها آموزش دهید که دستهای‌شان را خوب بشویند و اقدامات بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه وسایر اماکن انجام دهند، از جمله شستشوی مرتب دست‌ها، پوشاندن دهان به هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا آرنج خم شده، و سپس انداختن دستمال داخل سطل دربسته، لمس نکردن چشم‌ها، دهان یا بینی اگر دست‌ها کاملاً شسته نشده‌اند.    

بهترین راه شستن کامل دست‌ها چگونه است؟   

۱. شیر آب را باز کنید و دست‌ها را زیر آن بگیرید

۲. تمام دست‌تان را به صابون آغشته کنید

۳. تمام سطوح دست‌ها را به مدت حداقل ۲۰ثانیه با صابون بمالید، از جمله پشت دستها، میان انگشتان و زیر ناخن‌ها

۴. دست‌ها را کاملاً با آب بشویید

۵. دست‌ها را با دستمال تمیز یا حوله یک‌بار مصرف خشک کنید

۶. دست‌ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن، بعد از فین کردن، سرفه یا عطسه و دستشویی

۷. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از ژل شستشوی دست الکلی با حداقل ۶۰الکل استفاده کنید. اگر دستان‌تان به صورت مشهود کثیف هستند، حتماً با آب وصابون بشویید

پوستر های قابل چاپ "پیشگیری از ویروس کرونا" جهت نصب در فضاهای مختلف را از اینجا دریافت نمایید


 

جلسه داخلی با حضور رییس هیئت مدیره برگزار گردید

روز جاری در جلسه ای که با حضور آقایان لولاچیان، حیدری و  دادگستر نیا برگزار گردید، معاونت آموزشی آقای جوانشیر و همچنین آقای ایمانی مسئول دانش آموختگان جامعه گزارش عملکرد خود را ارائه دادند.رییس هیئت مدیره جامعه تعلیمات اسلامی ضمن استماع شرح فعالیت ها و برنامه های کارشناسان دفتر مرکزی در هفته های اخیر، نسبت به پیشبرد اهداف تعیین شده نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در انتهای این جلسه کارکنان دفتر مرکزی نماز ظهر و عصر خود را در دفتر جامعه  به امامت آقای حاج محمود لولاچیان اقامه نمودند.

جلسه فصلی مدیران مدارس شهر تهران برگزار گردید

جلسه فصلی مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی شهر تهران برگزار گردید.این جلسه که در دبستان جعفری اسلامی برگزار گردید در ابتدا دانش آموزان دبستان جعفری اسلامی برنامه های فرهنگی خود را اجرا نمودند و در ادامه آقای دکتر حیدری مدیر عامل جامعه تعلیمات اسلامی ضمن عرض خیر مقدم و قدردانی از مدیران ،برگزاری این جلسات را بهره مندی از تجربیات یکدیگر دانستند. در ادامه این جلسه نشست های تخصصی مدیران در سه گروه تحصیلی ابتدایی ، دوره اول و دوم متوسطه ادامه یافت و مدیران با ارائه نقطه نظرات خود نسبت به رویکردهای دفتر مرکزی به بیان پیشنهادات و  تجربیات خود پرداختند. در این نشست که با هماهنگی دفتر مرکزی و  به کوشش مدیریت دبستان جعفری اسلامی آقای آتش دست و کادر مدرسه صورت پذیرفت مدیران ضمن ابراز رضایت از برگزاری این جلسات با تبیین برنامه ها و شرح فعالیت های خود در مدرسه نسبت به نقاط قوت و ضعف یکدگر در امور تربیت دانش آموزان آگاهی یافتند.

 

برگزاری نمایشگاه پژوهش در دبیرستان دخترانه رضویه

همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانش آموزان دبیرستان رضویه در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه که شامل غرفه های فیزیک، رباتیک ، نجوم، ادبیات و زیست و همچنین آرشیو مقالات گروه پژوهش بود توسط پایه نهم در ایام دهه فجر برگزار گردید.

مدیر عامل محترم جامعه تعلیمات اسلامی از پروژه جعفری اسلامی بازدید نمود

روز شنبه نوزدهم بهمن ماه مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی دکتر حیدری از پروژه درحال ساخت جعفری اسلامی که سالیان متمادی است آماده بازسازی و ساخت است دیدن نمودند .این پروژه در حال حاضر در شرف ساخت می باشد و عملیات عمرانی آن آغاز گردیده است.در این بازدید آقای طباطبایی نماینده حقوقی جامعه نیز حضور داشتند.دکترحیدری ضمن بازدید از فضاهای مختلف این مجموعه  با کارکنان و مهندسین این پروژه عمرانی به گفتگو پرداختند و در جریان آخرین فعالیت های انجام شده قرارگرفتند.

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره الگوی برتر تدریس درس تربیت بدنی  برگزار گردید

ورزش نه تنها باعث تقویت جسم انسان می گردد که بر روحیه و فکر انسان نیز تاثیرات مثبت دارد از همین رو تلاش برای بهبود و تقویت زنگ ورزش در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی از جمله اهداف این مجموعه است. با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط کارشناس تربیت بدنی جامعه تعلیمات اسلامی آقای فردوسی  و با هماهنگی و همراهی مدارس ابتدایی جامعه در شهر تهران جشنواره الگوی برتر تدریس درس تربیت بدنی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در مدرسه کنی اسلامی برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدریت محترم دبستان کنی آقای مرتضایی و همچنین کارشناسان دفتر مرکزی صورت پذیرفت دانش آموزان ضمن ارائه فعالیت های ورزشی خود با فعالیت دیگر مدارس در این زمینه آشنا شدند. دبستان امام علی (ع) ، دبستان جعفری اسلامی و همچنین دبستان کنی اسلامی با ارائه بهترین روشهای تدریس تربیت بدنی در رشته های هفت سنگ ، پینگ پنگ ، و تکواندو نسبت به تجربیات یکدیگر آگاهی یافتند. آقایان حاتمی و نیری و سرکار خانم جواد زاده از دفتر مرکزی در این مراسم حضور داشتند. در پایان مراسم از دانش آموزان با اهداء مدال و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

بازدید کارشناسان دفتر مرکزی جامعه از دبیرستان کوثر

روز یکشنبه 13 دی ماه کارشناسان دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی از دبیرستان کوثر بازدید به عمل آوردند در این برنامه که با حضور آقای جوانشیر معاونت آموزشی جامعه و همچنین سرکار خانم جواد زاده کارشناس پرورشی و قرآن جامعه صورت گرفت از نزدیک با فعالیت ها و برنامه های این مجموعه آشنا شدند. در این بازدید کارشناسان دفتر مرکزی از فضاهای مختلف این دبیرستان دیدن کردند و همچنین با مدیریت این مجتمع سرکار خانم دولت زاده به گفتگو پرداختند. دیدار با مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی و آشنایی با تجربیات ایشان و همچنین بازدید از کلاس ها و گفتگو با معلمین و مربیان از جمله رویکردهای دفتر مرکزی جامعه است که به طور مستمر صورت می پذیرد.

جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

روز شنبه 12 بهمن ماه جلسه هیئت مدیره جامعه تعلیمات اسلامی برگزار گردید در این نشست اعضای محترم ضمن پیگیری مصوبات قبلی پیشنهاداتی را نیز به تصویب رساندند.

دوره آموزشی "راهکارهای شکل گیری هویت" برگزار می گردد

دوره آموزشی راهکارهای شکل گیری هویت با برنامه ریزی و هماهنگی واحد توانمند سازی دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی برگزار می گردد. این دوره آموزشی با بهره مندی و حضور دکتر احمدی در روز 16 بهمن و به مدت 5 ساعت تشکیل می گردد. دکتر احمدی ضمن تالیف کتب و مقالات فراوان در زمینه تربیت و روانشناسی  مشغول به تدریس در دانشگاه  می باشد. این دوره آموزشی ویژه مدیران ، مشاورین و پرورشی و مبلغین می باشد.

زنگ انقلاب در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی به صدا درآمد

همزمان با سالروز ورود امام خمینی به ایران و در آستانه یوم الله 22 بهمن، زنگ انقلاب در ساعت 9/33 صبح در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی به صدا در آمد، در این روز با شکوه دانش آموزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، با آذین بندی و تزیین کلاس و فضاهای مدرسه  آغاز دهه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب را جشن گرفتند. دانش آموزان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سراسر کشور با در دست داشتن پرچم سه رنگ کشورمان با شور و نشاط و هیجانی وصف ناشدنی به استقبال دوباره از بهار انقلاب رفتند. 

روز جاری (دوشنبه هفتم بهمن ماه) جلسه شورای برنامه ریزی با حضور کارشناسان دفتر مرکزی برگزار گردید در این جلسه که در ابتدا با بررسی و پیگیری مصوبات جلسات قبل آغاز گردید پیشنهاداتی در مباحث مختلف کارشناسی به تصویب رسید .

دیدار با آقای دکتر فرنقی زاد در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

روز یکشنبه بیست و نهم  دی ماه و  در حالی که برف تهران را سفید پوش کرده بود به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفتیم و در دیداری که آقای ایمانی مسئول دانش آموختگان جامعه تعلیمات اسلامی با آقای دکتر فرنقی زاد داشتند با ایشان به گفتگو نشستند.آقای دکتر فرنقی زاد دوران تحصیل خود را در دبیرستان کمال سپری نموده اند و در ضمن سخنان خود از خاطرات دوران تحصیل بیان نمودند. آقای دکتر فرنقی زاد علیرغم اینکه در دبیرستان کمال رشته ریاضی تحصیل کرده، در کنکور تجربی سال 1369 شرکت می کند و در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته می شود. دکتر فرنقی زاد اما حرفه خود را پزشکی نمی داند و در امور اجرایی در مناصب مختلف اداری مشغول به فعالیت است و معتقد است که پزشکی را نباید منبع درآمد قرار داد و متاسفانه اگر دانش آموزان با این فضای فکری به رشته پزشکی وارد شوند، این انگیزه با ماهیت پزشکی متفاوت است. آقای دکتر افزودند : این یک اتفاق بد در جامعه است که به دانش آموز می گویند برو پزشکی بخوان تا پولدار شوی، پزشکی و طبابت واقعا برای خدمت به مردم است. ابوعلی سینا در کتاب قانون نسبت به پزشکانی که علم خود را می فروشند تعبیر تندی بکار برده است. ایشان ادامه دادند: آموختن علم و دانش باعث زندگی بهتر می شود وقتی انسان تحصیل می کند و به پیشرفتهای علمی دست پیدا می کند نگاه او به زندگی بهتر و ارزشمندتر می شود. تحصیل و علم را به عنوان محل درآمد نگاه نکنیم و این یک نگاه غلط است که در بین دانش آموزان رواج دارد. ایشان در ادامه از تاثیر کلام معلم بر آینده دانش آموزان عنوان کردند و به این نکته اشاره نمودند که: یک جمله معلم می تواند در سرنوشت دانش آموز موثر باشد و به یاد دارم در سالهای ابتدایی تحصیل معلمی که مرا بعنوان کلید طلایی خطاب نمود و این کلام ایشان برای من انگیزه شد که خود را همیشه بعنوان همین کلید طلایی حفظ کنم.در پایان این گفتگوی یک ساعته آقای دکتر فرنقی زاد خطاب به والدین افزودند: اگر پدر و مادر، فرزند خود را در یک مدرسه خوب با هزینه بالا ثبت نام می کند دلیل بر نفی وظایف ایشان نیست، بچه ها واقعا نیاز به محبت و راهنمایی و حمایت پدر و مادر دارند.باید با آنها دوست بود و خصوصا در دوران بلوغ فرزندان باید با آنها مانند یک دوست واقعی رفتار کرد و نباید به آنها تحکم نمود. دانش آموزان نیز بدانند که اولین قدم در زندگی این است که هدف خود را تعیین کنند، مسیر خود را انتخاب کنند و در ابتدای امر با خود بگویند که هدف آنها از زندگی و تحصیل چیست. و بعد از آن هیچ مانعی را در مقابل خود نبینند و با انگیزه قوی پیش بروند.آقای دکتر فرنقی زاد در طول سالیان متمادی در سمت های  مختلف مدیریتی مشغول به فعالیت بوده اند و هم اکنون مدیریت روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را عهده دار می باشند.

تقدير از دانش آموز محمد حسن ماستري رتبه چهارم مسابقات رياضيات جهان

قدم زدن در دبیرستان جعفری اسلامی آدم را به ذوق می آورد. یک عمارت قدیمی با نمای آجری که با همین تزیین ساده و سقف شیروانی و ستون های بلند خود سالهاست که شاهد حضور کودکان و نوجوانان ایران زمین در پهنه حیاط خود است و شاید راز جوانی اش همین باشد. گویی که صدای هر روزه ي  دانش آموزان که در طول سالیان متمادی که سن شان در هر سال یک عدد ثابت است این عمارت زیبا را تازه و جوان نگاه داشته است. سقف شیروانی و ستونهای بلند، درهای کوچک چوبی که آدمی را به سالهای دور و به دهه 30 می برد در آن زمان که شاید از این آثار بسیار دیده می شد، اما حالا روح آدمی برای آن درهای چوبی و راه روهای تودرتو پر می کشد. کلاسها و سالن دبیران با سقفهای بلند (که دیگر جز در مساجد نمی بینی) همچنان گچ بری های خود را حفظ کرده و هنوز برق تازگی و درخشش روزهای اول خود را دارد. صدای دانش آموزان در فضا پیچیده است؛ صدایی که از سالهای دور در این فضا پیچیده و اگر خوب بنگری و بشنوی هنوز صدای دانش آموزانی که اکنون پرچم علم و جهاد بدست شان است را می شنوی . صداهای آشنایی همچون شهید تند گویان و بسیاری از بزرگان دیگر که در معرکه علم و جهاد همچنان در حال خدمت هستند.

"آمدیم برای عرض خسته نباشید" ؛ جمله ای که آقای جوان شیر معاونت آموزشی جامعه تعلیمات اسلامی به جمع حاضر معلمین سخت کوش این مدرسه عنوان می کند، معلمانی جوان، مجرب و تلاشگر با مدارج علمی و تحصیلی بالا که تحت مدیریت آقای جهانی، حاصل تلاشهای بی وقفه شان توانسته دانش آموزان نخبه ای باشد که تعدادشان در این مدرسه کم نبوده و نیست. یکی از آنها دانش آموز محمد حسن ماستری است که با تلاش و کوشش و همیاری معلمین خود به رتبه چهارم ریاضی جهان دست پیداکند. با او که به گفتگو می نشینیم در ابتدا از زحمات پدر و مادر خود و همچنین دبیر خود آقای باقری تشکر میکند و این موفقیت را حاصل تلاشهای جمعی ایشان می داند. در دیداری که آقایان جوان شیر، ایمانی و نیری با کادر دبیرستان جعفری اسلامی داشتند از تلاشهای این دانش آموز در کسب رتبه چهارم و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ریاضی(کره جنوبی ۲۰۱۹)  تقدیر به عمل آمد.

 

دوره آموزشی یادگیری معکوس برگزار گردید

دوره آموزشی یادگیری معکوس با برنامه ریزی و هماهنگی واحد توانمند سازی جامعه در دبیرستان کمال برگزار گردید. این دوره آموزشی که با حضور معلمین و مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برگزار گردید از حضور استاد مجرب آقای دکتر نیرو بهره مند گردید.این کارگاه آموزشی در روز جمعه به پایان رسید.

فایل صوتی این دوره آموزشی  که شامل سه قسمت با فرمت  (ام پی تری) می باشد را می توانید از ایــــــــــنجـــــــــــا  دریافت نمایید