مخزن اسناد مخزن اسناد

« بازگشت به خانه اسناد

اسناد پشتیبان آموزش و پرورش

سند
نام اندازه بارگیری قفل‌شده  
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران 788.3k 541 خیر بارگیری (788.3k)
حیات طیبه، هدف غایی تعلیم و تربیت اسلامی
کتاب حاضر که حاصل نگاهی گذرا به بحث حیات طیبه است، در یک مقدمه و چهار قسمت به بررسی دیدگاه قرآن، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبري و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران پیرامون حیات طیبه پرداخته است ودر پایان حیات طیبه در یک نگاه توصیف می شود. هدف از این جمع آوري، ترسیم ابعاد و چگونگی حیات طیبه در مورد فرد و جامعه می باشد، موضوعی که درمسیر پیشرفت وتحقق اهداف انقلاب اسلامی بسیار راهگشاست. به این امید که با مدنظر قراردادن آن، تصویر روشنی از اهداف و فضایی که نظام اسلامی به دنبال تحقق آن می باشد، ارائه شود. تهیه و تدوین: دکترحسن علی اکبري عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)
1,663.9k 670 خیر بارگیری (1,663.9k)
سند توسعه فاوا آموزش و پرورش 267.6k 1529 خیر بارگیری (267.6k)
فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران 1,094.4k 1612 خیر بارگیری (1,094.4k)
مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران
فلسفه تربيت و سند تربيتی که پيش روی ملت شريف ايران و ارباب نظر و اصحاب تربيت است، حاصل تلاش و مجاهدت علمی جمع کثيری از صاحب نظران حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و مبتنی بر تجارب تاريخی، دوره معاصر و برآمده از گفتمان تمدن ساز انقلاب شکوهمند اسلامی است. مهم ترين رويکردها و اصول و سياست های حاکم بر تهيه و تدوين فلسفه تربيت و سند حاضر، را م یتوان چنين بر شمرد: اول: اصالت فرهنگ و تربيت دوم: اسلام و معارف آن سوم: اجتهاد ژرف و جامع چهارم: گفتمان انقلاب اسلامی پنجم: نگاه تمدنی ششم: تربيت جامع و متوازن و يک پارچه هفتم: تجربه و دانش بشری هشتم: نگاه آسي بشناسانه، ناظر به زمانه و راهبردی
3,288.7k 606 خیر بارگیری (3,288.7k)
نمایش 5 نتیجه.
اسناد پشتیبان آموزش و پرورش

اسناد پشتیبان آموزش و پرورش