فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 10364
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 9276
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 8683
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 8400
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 7890
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 7870
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 7810
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 7746
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 7720
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 7685
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24