فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
ارزشيابي توسعه سوادآموزي در كشورهاي مسلمان 30065
آسيب هاي تربيت ديني كودكان مقطع پيش دبستاني از نظر متخصصان علوم تربيتي، روان شناسي، علوم ديني، ادبيات كودك و مربيان پيش دبستاني 28603
تست 21779
یادگیری 21305
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 20376
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 19575
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 19441
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 18767
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 18183
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 18139
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24