فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 12333
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 11308
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 10651
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 10323
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 9907
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 9838
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 9754
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 9640
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 9637
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 9602
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24