فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 7254
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 6171
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 5519
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 4905
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 4789
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 4748
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 4747
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 4710
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 4667
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 4583
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24