فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 7925
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 6838
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 6193
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 6054
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 5469
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 5462
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 5415
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 5414
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 5351
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 5232
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24