فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
آسيب هاي تربيت ديني كودكان مقطع پيش دبستاني از نظر متخصصان علوم تربيتي، روان شناسي، علوم ديني، ادبيات كودك و مربيان پيش دبستاني 66798
ارزشيابي توسعه سوادآموزي در كشورهاي مسلمان 56985
تست 28339
یادگیری 24620
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 23748
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 22948
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 22789
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 22090
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 21556
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 21542
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24