فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 9971
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 8872
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 8266
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 8006
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 7498
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 7469
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 7414
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 7340
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 7338
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 7225
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24