فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 6389
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 4646
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 4623
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 4015
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 3873
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 3872
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 3856
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 3819
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 3772
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 3700
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24