فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 8769
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 7660
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 7047
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 6855
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 6290
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 6290
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 6242
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 6207
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 6176
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 6055
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24