فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 13596
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 12615
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 11935
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 11629
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 11206
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 11081
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 10998
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 10908
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 10906
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 10885
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24