فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 15060
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 14182
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 13475
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 13112
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 12703
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 12563
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 12494
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 12388
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 12387
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 12375
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24