فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 16531
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 15613
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 14841
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 14613
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 14059
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 13695
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 13694
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 13684
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 13591
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 13556
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24