فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 11301
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 10243
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 9635
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 9316
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 8865
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 8829
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 8751
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 8683
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 8658
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 8622
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24