فهرست موضوعات مقالات علمی فهرست موضوعات مقالات علمی

موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی موضوعات ویژه جامعه تعلیمات اسلامی

بیشترین مقالات مشاهده شده بیشترین مقالات مشاهده شده

عنوان تعداد مشاهده
یادگیری 5340
بررسي مولفه هاي مورد نياز معلمان جهت کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند برنامه ريزي درسي مدارس 3555
تاثير دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآيند ياددهي - يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهر تهران 3513
نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران و مديران 2867
کلاس هاي موضوعي؛ دستاوردها، محدوديت ها و راهکارها 2797
مقايسه ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامه ارزشيابي كيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتی 2784
جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم 2762
شناسايي مشکلات فرايند ارزشيابي برنامه هاي درسي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن 2700
تاثير تدريس به روش بديعه پردازي بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس تعليمات اجتماعي 2673
تاملي بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه 2621
نمایش 1 تا 10 از 233 نتیجه.
تعداد قلم در صفحه 10
از 24