پیام آغاز سال تحصیلی 1401-1400 پیام آغاز سال تحصیلی 1401-1400

تشریح قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه- مرداد 1400 تشریح قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه- مرداد 1400

استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری


مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی

حاج شیخ حسین انصاریان حاج شیخ حسین انصاریان

دبستان جعفری اسلامی دبستان جعفری اسلامی

استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری

ورود به ماه رمضان ورود به ماه رمضان

گفتگو با رتبه چهارم ریاضی جهان (بهمن ماه 98) گفتگو با رتبه چهارم ریاضی جهان (بهمن ماه 98)

اینها فرزندان امام زمان (عج) هستند(مرداد 98) اینها فرزندان امام زمان (عج) هستند(مرداد 98)

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

دبیرستان احمدیه - نمایشگاه قرآن دبیرستان احمدیه - نمایشگاه قرآن

بیانات حاج شیخ حسین انصاریان پیرامون جامعه تعلیمات اسلامی بیانات حاج شیخ حسین انصاریان پیرامون جامعه تعلیمات اسلامی

دکتر حیدری دکتر حیدری

هیئت جواد الائمه - محله منیریه هیئت جواد الائمه - محله منیریه

گروه سرود دبستان امام علی(ع) گروه سرود دبستان امام علی(ع)

آذر ماه 96 آذر ماه 96

پیام آغاز سال تحصیلی 1401-1400 پیام آغاز سال تحصیلی 1401-1400


حاج آقا قرائتی حاج آقا قرائتی

استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری


به یاری سیل زدگان بشتابیم به یاری سیل زدگان بشتابیم


تربیت حماسی راه نجات است(مرداد 98) تربیت حماسی راه نجات است(مرداد 98)

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

دکتر مقدم دکتر مقدم

دبستان جعفری اسلامی تهران اسفند 96 دبستان جعفری اسلامی تهران اسفند 96

دکتر حیدری دکتر حیدری

حدیت مدیریتی حدیت مدیریتی

آبان ماه 96 آبان ماه 96

توصیه دینی به مدیران مدارس توصیه دینی به مدیران مدارس

خاطره حاج علی اکبر رئوف آذر ماه 96 خاطره حاج علی اکبر رئوف آذر ماه 96

آقای جوانشیر - بابل دی ماه 96 آقای جوانشیر - بابل دی ماه 96

حدیث تربیتی مدیریتی حدیث تربیتی مدیریتی