عنوان عنوان

جناب آقای احمد رضا ایمانی

عناوین عناوین

عناوین اصلی عناوین اصلی

عنوان
دریافت فایل صوتی جلسه آموزش خانواده - دکتر احمدی - مدارس جامعه 16 تیر ماه
دریافت فایل صوتی جلسه آموزش خانواده - دکتر احمدی - مدارس جامعه 14 تیر ماه
جمع بندی نتایج نظر سنجی جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس جامعه و چلسه پرسش و پاسخ
دریافت فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ به سوالات تربیتی - دکتر احمدی - مدارس جامعه شهر تهران دوم تیر 99
دریافت فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ به سوالات تربیتی - دکتر احمدی - مدارس جامعه شهر تهران 31 خرداد 99
سخنان حاج آقای لولاچیان در جلسه رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان ها
سخنان حاج آقای لولاچیان در جلسه رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهر تهران
دریافت فایل برنامه های کارشناس انجمن اولیا و مربیان دفتر مرکزی جامعه
برگزاری اولین همایش انجمن اولیا و مربیان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی شهر تهران 12 آذر ماه 96
شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان
برگزاری جلسه مشترک انجمن انرژی های تجدید پذیر با مدیران دفتر مرکزی 21-6-96
گفتگو با جناب آقای ایمانی کارشناس انجمن اولیا و مربیان دفتر مرکزی
جلسه طرح «تولید محتوای آموزشی ویژه اولیاء» در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی 7-6-96
انجمن اولیا و مربیان چگونه باید باشد