پرش به محتوا

واحد تعاون و رفاه واحد تعاون و رفاه

جناب آقای حاتمی مسئول واحد تعاون و رفاه

اهم فعالیتهای واحد تعاون و رفاه اهم فعالیتهای واحد تعاون و رفاه

پرداخت بیش از دویست و هشتاد میلیون تومان وام به افراد  واجد شرایط و متقاضی در سال 1396

پیگیری مداوم امور وامها و معوقات مربوطه

پیگیری امور رفاهی، زیارتی و سیاحتی همکاران محترم مدارس؛

تنظیم اسناد مالی و صورت حسابهای بانکها و آرائه به حسابداری؛

انجام امور اداری، برگزاری جلسات ، گردهمایی ها و اجلاسها

پیگیری بازسازی زائر سرا و اسکان زائرین در مهمانسرا و تنظیم اسناد مالی مربوطه

تنظیم اسناد مالی مربوط به صندوق و صورت حسابهای بانکها و ارائه به حسابداری