نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

دریافت مشخصات مدارس و حوزه های علمیه جامعه تعلیمات اسلامی  سال تحصیلی 1400-1399

کتابچه شاخص ها کتابچه شاخص ها

 

 

حضور مدیران محترم مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

با سلام و تحیات

بدینوسیله کتابچه شاخص های ارزیابی از عملکرد مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سال 99-98 که توسط مسئولان و کارشناسان دفتر مرکزی جامعه در نظارت و بررسی از مدارس انجام خواهد گردید؛ جهت دریافت و مشاهده تقدیم می گردد.

لینک دریافت کتابچه شاخص ارزیابی از عملکرد مدیران مدارس

کتب منتشر شده دفتر مرکزی کتب منتشر شده دفتر مرکزی