مخزن اسناد مخزن اسناد

« بازگشت به خانه اسناد

برنامه ریزی کلان

زیرپوشه
نام تعداد # تا از پوشه‌‌ها تعداد # تا از اسناد  
نمون برگ برنامه عمل 0 1 دستیابی از دیسک تاپ
نمونه برنامه عمل دفتر مرکزی
زیرپوشه: نمونه برنامه عمل معاونت فرهنگی-تربیتی, نمونه برنامه عمل معاونت اجرایی, نمونه برنامه عمل معاونت آموزش-پژوهشی, نمونه برنامه عمل معاونت فناوری
4 4 دستیابی از دیسک تاپ
نمونه برنامه عمل منتخب مدارس 0 0 دستیابی از دیسک تاپ
نمایش 3 نتیجه.
سند
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نام اندازه بارگیری قفل‌شده اقدام
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه.
برنامه ریزی کلان

برنامه ریزی کلان