آدرس: تهران - خيابان وليعصر - میدان منیریه - خيابان فرهنگ - كوچه هجدهم - پلاك 22

کدپستی: 1193845511

تلفن: 55373559 - 55373560

دورنگار: 55380693

 

تماس با ما

 

NargesPrimarySchool@gmail.com