پرش به محتوا
 

دریافت مشخصات مدارس جامعه دریافت مشخصات مدارس جامعه

عناوین اصلی عناوین اصلی

عنوان
انتخابات شورای دانش آموزی
جلسه مشاوره مالیاتی با حضور کارشناسان مربوطه مدارس برگزار گردید
دریافت فایلهای پاورپوینت در زمینه آموزشی و پرورشی
جلسه هیئت مدیره برگزار گردید
طرح بینش مطهر
دیدار با دکتر بهرام مفید در بیمارستان شهدای تجریش
سیاست ها و برنامه های آموزشی و پرورشی
چهار ویژگی مهم معلمان مدیران اولیا شایسته
جلسه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی شهر تهران برگزار گردید
کارگاه توانمند سازی کارکنان دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی
تصاویر حضور مدیران جامعه تعلیمات اسلامی در شهر اردبیل
ضرورت پیوند اولیا و مربیان
همایش قرانی حافظین سوره واقعه دبیرستان احمدیه دوره اول
درگذشت همکار قدیمی و ارزشمند دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی
هفت عادتی که پیش از رسیدن به سی سالگی باید در وجودمان نهادینه کنیم
هفت روش آسان برای برقراری سریعتر ارتباط
زندگی خود را به دست خود نابود نکنید
مشخصات کارکنان برتر سازمانها
هفته ملی کودک
کارگاه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برگزار گردید

 

مدارک علمی مدارک علمی

سامانه های فناوری سامانه های فناوری