دامغان گردی دامغان گردی

رویدادهای مهم رویدادهای مهم

برگزاری شورای دبیران

رگزاری شورای دبیران به منظور تبیین و تشریح برنامه های آموزشی و تربیتی و ایجاد هماهنگی در خصوص اهتمام وافر دبیران ، همزمان با دهه ی آخر ماه صفر با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسینیان امام...

سایت های مجتمع تزکیه سایت های مجتمع تزکیه