کلید واژه تجربیات برتر کلید واژه تجربیات برتر


اسناد تجربیات برتر اسناد تجربیات برتر

پوشه
نام تعداد # تا از پوشه‌‌ها تعداد # تا از اسناد  
برنامه مستندسازی تجربیات سال 94-1393 0 2 دستیابی از دیسک تاپ
تجربیات برتر سال تحصیلی 93-1392 0 2 دستیابی از دیسک تاپ
سندهایی تفصیلی تجربیات برتر سال تحصیلی 94-1393
زیرپوشه: تجربیات دبیرستان دوره اول, تجربیات دبیرستان دوره دوم, تجربیات دوره ابتدایی
3 20 دستیابی از دیسک تاپ
نمایش 3 نتیجه.
سند
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نام اندازه بارگیری قفل‌شده اقدام
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه.
خانه اسناد

خانه اسناد

سندهای تفصیلی تجربیات برتر سال تحصیلی 94-1393 سندهای تفصیلی تجربیات برتر سال تحصیلی 94-1393

یکی از برنامه های اساسی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سال تحصیلی 94-1393، مستندسازی تجربیات و نوآوریهای مدارس جامعه تعلیمات اسلامی می باشد که با مشارکت گسترده مدارس در این برنامه، اجرا و برنامه ریزی گردید.

پس از طی مراحل تعریف شده در برنامه، آخرین نسخه اصلاح شده سندهای تفصیلی تجربیات برای بهره برداری  همکاران محترم مدارس در جدول زیر درج شده است:

 

دوره تحصیلی ابتدایی

زمینه طرح

شهرستان

نام مدرسه

مجریان تجربه

عنوان تجربه

سند تفصیلی تجربه

تعالی مدرسه

تهران

نرگس

خانم لطفعلی پور

خانم شاه حسینی

خانم ذوقی فرد

خانم قاسمی پور

خانم مهجور

یک روز شادِ شاد

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آقای خرم منش

آقای اسماعیلی

آراستگی و نظم ستارگان

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

هویت اسلامی

تهران

جعفری اسلامی

آقای اتشدست

خانم یوردخانی

آقای خرم منش

آقای اسماعیلی

آنفلوانزا و مدرسه ما

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آقای اسماعیلی

آقای زارع زاده

دوستی من و کتاب

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

نرگس

خانم فضلعلی

خودکنترلی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

جهش علمی

تهران

نرگس

خانم اسمی

خانم شهپریان

خانم ربیعی

درس پژوهی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تبریز

هاشمیه

خانم بایبوردی

خانم زارع نژاد

خانم سرباز

لذت از علوم

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

امام علی

 خانم ناهید دادگسترنیا

خانم زهرا دادگسترنیا

خانم پرنو

روش آموزشی نوین (یادگیری اکتشافی)

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

مدرسه ICTمبنا

تهران

نرگس

خانم مقیسه ای

خانم ربیعی

تجربه آموزی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید
 

دوره تحصیلی دبیرستان (دوره اول)

 

زمینه طرح

شهرستان

نام مدرسه

مجریان تجربه

عنوان تجربه

سند تفصیلی تجربه

جهش علمی

تهران

نرگس

خانم میرباقر

خانم امیری

خانم قلی مسگرها

جویندگان دانش

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فرد

آقای رمضان قندی

آقای بنی هاشم

آقای عبدالرحمانی

آقای اسلامی

پیمان رشد

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فرد

آقای اسلامی

آقای بنی هاشم

آقای عبدالرحمانی

 لیگ برتر درسی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید

مدرسه ICTمبنا

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم سلیمانی

خانم ابرقوییان

خانم قایینی

خانم عبدلی

نشریه اینترنتی من

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید

 

دوره تحصیلی دبیرستان (دوره دوم)

زمینه طرح

شهرستان

نام مدرسه

مجریان تجربه

عنوان تجربه

سند تفصیلی تجربه

تعالی مدرسه

تهران

الغدیر

خانم حاجی علی پاشایی

سفیران سلامت

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

هویت اسلامی

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم شفیعی

خانم شعبان خمسه

خانم حسینی

کلیدهای رستگاری

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

جهش علمی

تهران

الغدیر

خانم فهیمی

کلاسی از جنس دیگر

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

الغدیر

خانم کامل

 

دوراهی انتخاب رشته

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

تهران

رضویه

آقای ایمان زاده

بهبود نتایج آزمون های تستی و هماهنگ تر شدن تلاش دانش آموزان با نتایج آن

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید.

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم پازوکی

خانم ملکی

شناخت شیمی به روش کاربردی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید

مدرسه ICTمبنا

تهران

الغدیر

خانم بکتاشی

حضور ارزشی در فضای مجازی

برای دریافت تجربه، اینجا را کلیک کنید

با تشکر

گروه تحقیق و توسعه

مهرماه 94