دانشنامه دانشنامه

فصل سوم آموزش پورتال جامعه تعلیمات اسلامی

استفاده از امکانات گرافیکی نقشه سایت بصورت عمودی در صفحه  :

همانطور که در صفحه اصلی پورتال جامعه تعلیمات اسلامی مشخص است(www.jte.ir) شما می توانید براحتی آیکونهایی که برای هدایت به صفحات و زیر صفحات ساخته شده در قسمت نوار بالای صفحه زیر هِدِر است پنهان نموده و بصورت آیکون درختی بصورت عمودی در صفحه طراحی کنید.

مثال: ما می خواهیم زیر صفحه های بخش دانش آموزان را از آیکون افقی بالای صفحه به درختچه عمودی داخل صفحه تبدیل نماییم.(مطابق شکل)

برای این کار در قسمت مدیریت/صفحه در بالا صفحه دانش آموز  را انتخاب و تیک پنهان را انتخاب و آیکون ذخیره را کلیک می کنیم ، با اینکار می بایست عنوان دانش آموز از نوار بالای صفحه حذف شود.

سپس در قسمتافزودن/ بیشتر در شاخه مدیریت محتوا/ نقشه سایت را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب کلیه صفحه و زیر صفحات به شکل درختی با قابلیت کلیک کردن نمایان می شود. برای محدود کردن این نقشه در قسمت بالای پنجره علامت آچار را انتخاب کرده و پیکر بندی را انتخاب می کنیم.

 

صفحه زیر نمایان می گردد که درقسمت(Base configuration) می توانیم با زدن تیک نمایش صفحات پنهان آیکون صفحه دانش آموز را که پنهان کرده ایم، نمایش دهیم . سپس در نوار جانمایی اصلی (ریشه)  شاخه اصلی دانش آموزان را انتخاب و محدود نماییم. سپس دکمه ذخیره را بفشارید.

سپس در قسمت Ext configurationدر قسمت menu-typeگزینه maga menu را انتخاب و تنظیمات را تایید و ذخیره می نمایید.

نمایش نوار آن بشکل زیر در می آید که با رفتن نشانگر ماوس بر روی آن زیر شاخه هارا نیز نمایش و امکان کلیک می دهد.

همچنین شما با کلیک بر روی عنوان نقشه سایت امکان تغییر نام پنجره را  در نوار آبی رنگ، نیز دارید.

0 پیوست‌ها
1942 مشاهده