پرش به محتوا

شرح سلسله احادیث مدیریتی شرح سلسله احادیث مدیریتی

عناوین اصلی عناوین اصلی

سامانه های فناوری سامانه های فناوری

مدارک علمی مدارک علمی

عنوان
تهیه و ارسال دستور العمل آماری به مدارس
نظارت و ارزیابی پیرامون بخش «انجمن اولیاء و مربیان » در برنامه پیشرفت
نظارت و ارزیابی پیرامون بخش «تعالی مدرسه » و «جهش علمی» در برنامه پیشرفت
نظارت و ارزیابی پیرامون بخش «ICT مبنا» در برنامه پیشرفت
نظارت و ارزیابی پیرامون بخش «هویت اسلامی» در برنامه پیشرفت
تهیه و تنظیم دستور العمل در زمینه اطلاعات آماری و ارسال به مدارس جامعه
دریافت 5 موضوع در زمینه چالش ها از مدیران و انتخاب موضوعات مشترک جهت کمیسیون های اجلاس مدیران درمشهد مقدس
بررسی طرح انجمن های اولیاء‌و مربیان کلاسی و حضور مادران در کلاس های درس دوره ابتدایی و تعمیم آن به سایر مدارس
تهیه و تنظیم و ارسال دستور العمل پایگاه های تابستانی
اجرای مسابقات قرآنی جهت مدارس تهران
جلسه بررسی آیین نامه حمل و نقل سرویس دانش آموزی
پیگیری مجدانه اعضای محترم شورای برنامه ریزی نسبت به برنامه پیشرفت مدارس -96/4/25
تشکیل شورای فضای مجازی-96/4/25
بازدید از پایگاه های تابستانی و نظارت بر فعالیت های آنها-96/4/25
تعیین محتوای اجلاس مدیران مشهد مقدس در مرداد ماه 1396-96/4/25

 

سرود هماهنگ مدارس سرود هماهنگ مدارس

پیوندها پیوندها