عناوین اصلی عناوین اصلی

سامانه های فناوری سامانه های فناوری

مدارک علمی مدارک علمی

اخبار دفتر مرکزی اخبار دفتر مرکزی

 

پیام روز پیام روز

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ فَإنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ و مُدَارَسَتَهُ تَسبِيحٌ و الْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ و تَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ
امیرالمومنین علی علیه السلام: علم و دانش بياموزيد كه آموختن علم حسنه است، گفتگوى علمی تسبيح خداست، جستجوى آن جهادست و آموزش دادن آن به كسى كه نمى ‏داند صدقه است.

روضة الواعظين ج‏1 ص 9

پیوندها پیوندها