عناوین اصلی عناوین اصلی

سامانه های فناوری سامانه های فناوری

مدارک علمی مدارک علمی

اخبار دفتر مرکزی اخبار دفتر مرکزی

 

رویدادهای مدارس رویدادهای مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

پیام روز پیام روز

حضرت علی علیه السلام خطاب به امام مجتبی علیه السلام فرمودند:
 فى وَصِيَّتِهِ لاِبنِهِ الحَسَنِ عليه السلام: اِنَّما قَلبُ الحَدَثِ كَالرضِ الخاليَةِ ما اُلقىَ فيها مِن شَىءٍ قَبِلَتهُ فَبادَرتُكَ بِالادَبِ قَبلَ اَن يَقسُوَ قَلبُكَ وَ يَشتَغِلَ لُبُّكَ ؛

در وصيّت به فرزندش امام حسن عليه السلام: دل جوان، مانند زمين كشت نشده است. آنچه در آن افكنده شود، مى پذيرد. از اين رو، پيش از آن كه دلت سخت گردد و خِرَدَت سرگرم شود، به تربيت تو همت گماشتم. تحف العقول ص70 - نهج البلاغة(صبحی صالح) از نامه 31 ، ص393

پیوندها پیوندها