برگزاری دومین جلسه آموزشی مستندسازی تجربیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برگزاری دومین جلسه آموزشی مستندسازی تجربیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

برگزاری دومین جلسه آموزشی مستندسازی تجربیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

پیرو برنامه زمانبندی برنامه توامندسازی کادر محترم مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برای مستندسازی تجربیات و نوآوریهای مدارس، دومین جلسه آموزشی در دو نوبت به صورت حضوری برای مدارس استان تهران (در روز سه شنبه 22 اردیبهشت) و به صورت وب کنفرانس برای مدارس سایر استانها (یک شنبه 3 خردادماه) برگزار گردید.

در این جلسات که با هدف تبیین سند تفصیلی تجربه و ارایه نحوه تکمیل آن برگزار می گردید، جناب آقای دکتر ذاکری، دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر به عنوان استاد مدعو به طرح موضوع پرداختند.

 

در این جلسات که با حضور نمایندگان محترم تیم های مستندسازی مدارس استان تهران برگزار گردید. در ابتدای جلسه، آقای باقری نژاد، مشاور برنامه ریزی مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی، ضمن خوشامدگویی به همکاران محترم، به بیان گزارش از اقدامات انجام شده برای فرایند مستندسازی تجربیات پرداختند. ایشان اشاره کردند که در مجموع مدارس جامعه تعلیمات اسلامی 131 نمون برگ تبیین تجربه از 39 مدرسه دریافت گردیده اند. تمامی تجربیات، در گروه تحقیق و توسعه دفتر مرکزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند و برای هر یک از تجارب، نمون برگ مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه مستندسازی تجربه برای مدیران محترم مدارس ارسال گردیده است.

در ادامه جلسه، جناب آقای دکتر ذاکری، نحوه تکمیل سند تفصیلی تجربه را برای همکاران محترم بیان فرمودند. ایشان در ابتدای صحبت، به صورت خلاصه وار، نکاتی از جلسه گذشته در خصوص ضرورت موضوع و اینکه چرا سند تفصیلی برای تجربه در نظر گرفته شده است، را مطرح نمودند. در ادامه بیان فرمودند که سند تفصیلی از 5 بخش مشخصات، طرح کلی، بدنه اصلی، نکات مهم و موارد تکمیلی تشکیل شده است و برای هر یک بخشهای سند تفصیلی، نکاتی را مطرح فرمودند.

فایل ارایه جناب آقای دکتر ذاکری را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.

پس از ارایه جناب آقای دکتر ذاکری، در جلسه آموزشی در تهران نمایندگان مدارس به صورت کارگاهی و در گروه هایی که از قبل مشخص شده بودند، نمونه های سند تفصیلی تجربه را مورد بررسی گروهی قرار داده اند و با کمک جناب آقای دکتر ذاکری و اعضای گروه تحقیق و توسعه، پاسخ سوالات خود را دریافت کردند. (نمونه های سند تقصیلی را از اینجا میتوانید دریافت نمایید.)

در جلسه وب کنفرانس برای مدارس شهرستان ها نیز، جناب آقای دکتر ذاکری پاسخگوی سوالات همکاران محترم بودند.

در انتهای جلسه، جناب آقای دکتر یازرلو، مدیرعامل محترم جامعه تعلیمات اسلامی با حضور در جلسه، به طرح موضوعاتی در خصوص ضرورت مستندسازی تجربیات به عنوان یکی از اقدامات اساسی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی پرداختند. ایشان در ادامه، نمایندگان محترم مدارس جامعه را نسبت به تلاش وافر در این بخش که اقدامی ماندگار از انها خواهد بود، تشویق نمودند و بیان داشتند که دفتر مرکزی جامعه نسبت به انتشار کتاب تجربیات مدرسه داری جدی است و از تیمهای مستندسازی مدارس درخواست نمودند نسبت به تکمیل سند تفصیلی تجربه، تلاش لازم را مبذول فرمایند.