موضوعات محوری پیشنهادی موضوعات محوری پیشنهادی

باسمه تعالی

برخی از موضوعات پیشنهادی برای مستندسازی تجارب ناب و نوآوریها

نکته: پیشنهاد و انتخاب عنوان موضوع برای مستندسازی تجربیات ناب و نوآوریها، بایسته است از سوی صاحبان تجربه/نوآوری و اعضای محترم تیم مستندساز، انتخاب گردد.

1.       فعالیتهای ناظر بر تعالی مدرسه:

1.1.    مسئولیت­ پذیری و نقش­ آفرینی دانش­ آموزان، اولیا و سایر ذینفعان در دستیابی به هویت اسلامی و جهش علمی و توسعه فناوری و ...

1.2.    چگونگی افزایش آستانه رضایت نیروی انسانی از برنامه ها و عملکرد مدرسه

1.3.    چگونگی افزایش آستانه رضایت اولیا از برنامه­ ها و عملکرد مدرسه

1.4.    چگونگی افزایش آستانه رضایت دانش آموزان از برنامه­ ها و عملکرد مدرسه

1.5.    چگونگی افزایش میزان آشنایی، مقبولیت و پشتیبانی ذینفعان و شهروندان از مدرسه

1.6.    چگونگی افزایش استقبال دانش آموزان، خانواده های اصیل و متعهد برای ثبت نام در مدرسه

1.7.    چگونگی بهینه­ سازی فضاهای فیزیکی مدرسه برای اجرای فعالیتهای آموزشی و تربیتی

1.8.    چگونگی کارآمد و اثربخش کردن شوراهای مدرسه

1.9.    چگونگی بهره مندی از انتقادها و پیشنهادهای اولیاء، نیروی انسانی و دانش آموزان

1.10.  نحوه حصول اطمینان از تحقق برنامه های تمام بخش های مدرسه

1.11.   ایجاد اعتماد، نشاط و کارگروهی در مدرسه

1.12.   اجرای مراسم جذاب صبحگاهی

1.13.   چگونگی اثربخش کردن و ایجاد زنگ تفریح شاد و مناسب در مدرسه

1.14.    میزبانی اثر بخش از مدارس دیگر برای یاد دادن و بازدید از مدارس برتر برای یادگیری

 و ...

 

2.       فعالیتهای ناظر بر دستیابی به هویت اسلامی:

2.1.    چگونگی برگزاری و اقامه نماز جماعت شکوهمند در مدرسه

2.2.    چگونگی حفظ گسترده قرآن کریم

2.3.    چگونگی گسترش فرهنگ مطالعه

2.4.    بهره مندی از سبک زندگی اسلامی با کاربست آموزه های ائمه هدی (ص)

2.5.    چگونگی افزایش و تعمیق بینش اسلامی، دانستنیهای احکام فقهی و کاربست مکارم اخلاقی در جامعه دانش آموزی

2.6.    شناسایی، سازماندهی و بهره مندی اثربخش از ظرفیت مبلغ/مبلغه دینی ویژه در مدرسه

2.7.    ساخت، ترویج و عمومی سازی سبک زندگی اسلامی در جامعه دانش آموزی، اولیاء و نیروی انسانی مدرسه

2.8.    ارتقای شایستگیهای فرهنگی مجموع نیروی انسانی مدرسه

2.9.    چگونگی ارتقای بینش سیاسی دانش­ آموزان (گفتمان­ سازی درباره ولایت فقیه، اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، منویات مقام معظم رهبری همراه با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، روحیه دشمن­ ستیزی و مبارزه با استکبار در بین کارکنان، دانش­ آموزان و اولیاء.)

2.10.   آموزش های خانواده اثر بخش

2.11.    برگزاری مسابقات فرهنگی-هنری و ورزشی درون مدرسه­ ای

2.12.    برگزاری اردوهای ویژه و متمایز

2.13.    تشکیل کرسی­های آزاد اندیشی و نقد دیدگاه­های مختلف

2.14.    تامین سلامت جسمی، بهداشت روان و پایش مراحل رشد.

2.15.    عضویت فعال دانش آموزان در گروه های فرهنگی –اجتماعی همچون بسیج

 

3.      فعالیتهای ناظر بر دستیابی به جهش علمی:

3.1.    تولید دانش توسط فراگیرندگان از طریق کاوش، تجربه معلمان، کتابهای درسی و ...

3.2.    یاری دانش­ آموزان برای تفکر مستقل، قدرت آفرینش و تشویق آنها برای یافتن حقایق، کشف روابط و توسعه روش حل مسائل

3.3.    تشکیل کلاسهای موضوعی (مبلمان آموزشی)

3.4.    گسترش محیط­ های یادگیری (فضاهای واقعی، تورهای علمی و فضای مجازی LMSو ...)

3.5.    تولید محتواهای الکترونیکی

3.6.    برنامه­ ریزی ویژه در دروس ریاضیات، علوم و ادبیات

3.7.    توانمندسازی مهارتهای حرفه­ای-تخصصی نیروی انسانی در درس پژوهی، مهارتهای فراشناختی و رصد علمی مراتب رشد علمی در دانش آموزان و ...

3.8.    برنامه درسی ویژه و متناسب با تفاوتهای فردی دانش­ آموزان

3.9.    روش­های نوین ارزشیابی تحصیلی جدید و مبتنی بر قضاوت و ارزیابی مراجع متنوع

3.10.  ارزشیابی اثر بخش از فعالیتهای کادر آموزشی

3.11.  افزایش انگیزه در دانش ­آموزان برای ارتقا یادگیری

3.12.  المپیادها، ربوکاپ، مسابقات محلی و کنکور

3.13.   رشد و توسعه پژوهش ها، نوآوریها و اختراعات دانش آموزی (تشکیل گروه­های پژوهشی، ...)

3.14.  درس پژوهی

  و ...

 

4.       فعالیتهای ناظر بر ICTمبنا کردن مدرسه:

4.1.    استفاده از فن آوری اطلاعات وارتباطات در فرآیندها و ارتباطات دانش­ آموز، کلاس و مدرسه

4.2.    هوشمندسازی مدرسه  بنابر تعریف جامعه تعلیمات اسلامی از مدارس هوشمند

4.3.    طراحی ویژه و متمایز پورتال مدرسه

4.4.    بهبود فرآیند دسترسی به دانش، اطلاعات و فناوری

4.5.    توانمندسازی مهارتهای ICT نیروی انسانی

4.6.    تأسیس و بهنگام سازی پایگاه داده های مدرسه

4.7.    کاربست سامانه مدیریت آموزشی

و ...

گروه تحقیق و توسعه جامعه تعلیمات اسلامی

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 باسمه تعالی

پیوست 1

برنامه زمانبندی فرآیند مستندسازی تجارب ناب و نوآوریهای مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

فاز

اقدام اجرایی

مجری اقدام

بازه زمانی

دی 93

بهمن 93

اسفند 93

فروردین 94

اردیبهشت 94

خرداد 94

تیر 94

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

فاز اول:  تعیین موضوعات اولویت‌دار و تیم‌های مشارکت‌کننده

شناسایی حوزه‌ها و موضوعات اولویت‌دار

کارگروه های مدیران و معاونین محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاع‌رسانی به مدارس، دریافت عناوین پیشنهادی و گروه ‌های مشارکت‌کننده در مستندسازی تجارب

گروه اطلاعات و ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین عناوین تجارب اولویت‌دار و گروه‌ مستندساز هر تجربه

کارگروه های مدیران و معاونین محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تشریح فرایند مستندسازی تجارب

جناب آقای دکتر ذاکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکمیل نمون برگ تجارب و نهایی‌سازی عناوین تجارب

گروه های مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز

اقدام اجرایی

مجری اقدام

بازه زمانی

دی 93

بهمن 93

اسفند 93

فروردین 94

اردیبهشت 94

خرداد 94

تیر 94

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

 

فاز دوم: مستندسازی تجارب و نوآوریها

 

آماده‌سازی چهار نمونه تجربه از تجارب منتخب

جناب آقای دکتر ذاکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه آموزشی تشریح نحوه تکمیل نمون برگ ثبت تجارب و ارائه تجارب نمونه و در اختیار گذاشتن محتوای آموزشی دوره

جناب آقای دکتر ذاکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره، پیگیری و حفظ ارتباط با گروه های مستندسازی

گروه تحقیق و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت نمون برگهای تکمیل شده و ارائه بازخور جهت تکمیل نمون برگها به تیم‌ها

گروه تحقیق و توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال اصلاحات توسط گروه ‌ها

گروه های مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدوین سند تجارب و آماده‌سازی پیوست‌ها و سایر موارد تکمیلی تجربه

گروه های مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز سوم: انتشار تجارب

 

آماده سازی بسترهای انتشار تجارب (کاغذی، الکترونیک و ...)

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی و انتخاب تجارب برتر

کمیته داوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار مجموعه تجارب

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحقیق و توسعه جامعه تعلیمات اسلامی