نتایج داوری تجارب سال تحصیلی 93-92 نتایج داوری تجارب سال تحصیلی 93-92

تجارب ارسال شده مدارس جامعه تعلیمات اسلامی پس از بررسی اولیه (ساختاری) در دفتر مرکزی، در کارگروه های معاونان محترم مدارس (کارگروه معاونین اجرایی، معاونین فرهنگی-تربیتی و معاونان آموزشی-پژوهشی )مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. همچنین تجارب برتر در هر حوزه در نشست مدیران محترم مدارس در 28 آبان 93 معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند

نام طراح تجربه نام مدرسه حوزه معاونت عنوان موضوع تجربه لینک مستند تجربه
سرکار خانم مریم شعبانی دبیرستان  دوره دوم  دخترانه الغدیر تهران معاونت اجرایی تربیت طبیعی به جای تربیت غیر طبیعی و آسیب زا لینک
جناب آقای حسین جدی دبیرستان دوره دوم پسرانه محبان الحسین معاونت فرهنگی-تربیتی طرح اعتکاف علمی عبادی لینک
سرکار خانم الهه امیری دبیرستان دوره اول دخترانه نرگس تهران معاونت آموزشی-پژوهشی طرح مهر معلم لینک

مخزن اسناد مخزن اسناد

پوشه
نام تعداد # تا از پوشه‌‌ها تعداد # تا از اسناد  
برنامه مستندسازی تجربیات سال 94-1393 0 2 دستیابی از دیسک تاپ
تجربیات برتر سال تحصیلی 93-1392 0 2 دستیابی از دیسک تاپ
سندهایی تفصیلی تجربیات برتر سال تحصیلی 94-1393
زیرپوشه: تجربیات دبیرستان دوره اول, تجربیات دبیرستان دوره دوم, تجربیات دوره ابتدایی
3 20 دستیابی از دیسک تاپ
نمایش 3 نتیجه.
سند
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نام اندازه بارگیری قفل‌شده اقدام
هیچ سندی در این پوشه وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه.
خانه اسناد

خانه اسناد