معرفی تجربیات برتر، شهریور 94 معرفی تجربیات برتر، شهریور 94

یکی از برنامه های اساسی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سال تحصیلی 94-1393، مستندسازی تجربیات و نوآوریهای مدارس جامعه تعلیمات اسلامی می باشد که با مشارکت گسترده مدارس در این برنامه، اجرا و برنامه ریزی گردید.

از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا در گروه تحقیق و توسعه جامعه تعلیمات اسلامی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1-      برگزاری 7 جلسه توجیهی با شورای راهبری و کارگروه های مدیران و معاونین مدارس

2-      برگزاری 4 جلسه آموزشی با نمایندگان مدارس برای تبیین موضوع و نحوه تکمیل سندهای تقصیلی تجربه (240 نفر-ساعت به صورت حضوری برای مدارس استان تهران و دو جلسه 3 ساعت به صورت وب کنفرانس برای مدارس سایر استانها)

3-      بررسی و ارایه نظرات مشاوره ای برای 131 خلاصه تجربه دریافت شده از 39 مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی (مرحله اول)

4-      بررسی و داوری اولیه از 58 سند تفصیلی تجربه  و انتخاب تجربیاتی که حداقل امتیاز برای داوری نهایی را کسب کرده اند.(مرحله دوم)

5-      برنامه ریزی برای داوری 35 تجربه توسط 29 نفر از کادر محترم مدارس از 22 مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی و انتخاب تجربیات برتر (مرحله نهایی)

در آخرین گام و برای انتشار تجربیات برتر، جلسه حضوری با یکایک مستندسازان تجربیات برگزیده برنامه ریزی خواهد شد که انشالله تا 20 مهرماه این جلسات تشکیل و آخرین نکات پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل سندهای تفصیلی تجربه ارایه خواهد شد.

تجربیات برتر در جدول زیر معرفی شده اند:

 

 

نام مقطع

   

زمینه طرح

   

شهرستان

   

نام مدرسه

   

مسئول تجربه

 

عنوان تجربه

دبستان

تعالی مدرسه

تهران

نرگس

خانم لطفعلی پور

من و مدرسه بدون کیف

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آراستگی و نظم ستارگان

هویت اسلامی

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آنفلوانزا و مدرسه ما

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

دوستی من و کتاب

تهران

نرگس

خانم فضلعلی

خودکنترلی

جهش علمی

تهران

نرگس

خانم اسمی

درس پژوهی

تبریز

هاشمیه

خانم زارع نژاد

لذت از علوم

تهران

امام علی

خانم دادگسترنیا

روش آموزشی نوین (یادگیری اکتشافی)

مدرسه ICTمبنا

تهران

نرگس

خانم مقیسه ای

تجربه آموزی

دبیرستان (دوره اول)

جهش علمی

تهران

نرگس

خانم میرباقر

جویندگان دانش

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فر

پیمان رشد

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فر

 لیگ برتر درسی

مدرسه ICTمبنا

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم ابرقوییان

نشریه اینترنتی من

دبیرستان (دوره دوم)

تعالی مدرسه

تهران

الغدیر

خانم حاجی علی پاشایی

سفیران سلامت

هویت اسلامی

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم حسینی

کلیدهای رستگاری

جهش علمی

تهران

الغدیر

خانم فهیمی

کلاسی از جنس دیگر

تهران

الغدیر

خانم سادات کامل

دوراهی انتخاب رشته

تهران

رضویه

آقای ایمان زاده

بهبود نتایج آزمون های تستی

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم ملکی

شناخت شیمی به روش کاربردی

مدرسه ICTمبنا

تهران

الغدیر

خانم بکتاشی

حضور ارزشی در فضای مجازی


فرایند داوری مستندسازی تجربیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی فرایند داوری مستندسازی تجربیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

به حول و قوه الهی، مستندسازی تجربیات و نوآوریها به عنوان یکی از برنامه های اساسی جامعه تعلیمات اسلامی برای تبدیل مدرسه به مدرسه معیار نظام اسلامی مورد توجه مدیران و معاونین محترم مدارس در سال تحصیلی 94-1394 قرار گرفت.
همانطور که مستحضرید، تجربیات ناب و ارزشمند کادر محترم مدارس جامعه در سندهای تفصیلی تجربه مستند و برای گروه تحقیق و توسعه دفترمرکزی ارسال گردیدند. 

 

فرایند داوری سندهای تفصیلی تجربه براساس زمانبندی برنامه مستندسازی تجربیات ناب مدارس جامعه تعلیمات اسلامی پس از دریافت 58 تجربه در دو مرحله تعریف و اجرا گردید.

در مرحله اول، تمامی سندهای تقصیلی براساس نمون برگ ارزیابی (که قبلا به مدارس ارایه گردید.) توسط اعضای گروه تحقیق و توسعه مورد داوری قرار گرفتند. پس از پایان این مرحله، تجاربی که حداقل امتیاز 60 (از 100 امتیاز) را کسب نمودند به مرحله دوم داوری راه یافتند که 35 تجربه از مجموع تجربیات در این مرحله مورد بررسی قرار میگیرند.

(عناوین تجارب برگزیده این مرحله، در جداول زیر معرفی میگردند.)

در مرحله دوم داوری، تجارب برگزیده مرحله اول، توسط کارگروه های تعریف شده مدیران و معاونان محترم مدارس به تفکیک دوره های تحصیلی مورد داوری و ارزیابی قرار میگیرند که نمون برگهای داوری تا پایان هفته جمع بندی و تجارب برتر  مشخص خواهند شد. در این مرحله هر تجربه توسط دو نفر از مدیران محترم مدارس و یک نفر از معاونین تخصصی زمینه تجربه، داوری می شوند. در مجموع 29 نفر از کادر محترم مدارس (14 مدیر و 15 معاون تخصصی) از 22 مدرسه از مدارس جامعه تعلیمات اسلامی (6 ابتدایی، 7 دبیرستان دوره اول و 9 دبیرستان دوره دوم) در فرایند داوری مشارکت داشته اند.

تجارب برتر در نشست ویژه ای معرفی و از مجریان و تجربه نگاران تقدیر خواهد شد. (زمان و جزییات نشست متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.)

تجارب برگزیده

 

نام مقطع

زمینه طرح

جنسیت

شهرستان

نام مدرسه

مسئول تجربه

عنوان انتخاب شده در سند تفصیلی

دبستان

تعالی مدرسه

دخترانه

تهران

نرگس

خانم لطفعلی پور

من و مدرسه بدون کیف

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آراستگی و نظم ستارگان

هویت اسلامی

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

آقای آتشدست

آنفلوانزا و مدرسه ما

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

اآقای آتشدست

دوستی من و کتاب

دخترانه

تهران

نرگس

خانم فضلعلی

خودکنترلی

دخترانه

تهران

امام علی

خانم عسگری

کرامت در منزل

جهش علمی

دخترانه

تهران

نرگس

خانم اسمی

درس پژوهی

دخترانه

تهران

امام علی

خانم دادگسترنیا

روش آموزشی نوین (یادگیری اکتشافی)

پسرانه

دامغان

تزکیه

آقای بهزادی نیا

لگوی آموزشی

دخترانه

تبریز

هاشمیه

خانم زارع نژاد

لذت از علوم

مدرسه ICTمبنا

دخترانه

تهران

نرگس

خانم مقیسه ای

تجربه آموزی

 

 

نام مقطع

زمینه طرح

جنسیت

شهرستان

نام مدرسه

مسئول تجربه

عنوان انتخاب شده در سند تفصیلی

دبیرستان (دوره اول)

تعالی مدرسه

دخترانه

تهران

رضویه

خانم محبوبی

کوله های سنگین

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

آقای رمضانی

برقاب (استفاده بهینه از برق و آب)

جهش علمی

دخترانه

تهران

نرگس

خانم میرباقر

جویندگان دانش

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فرد

پیمان رشد

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

آقای معینی فرد

 لیگ برتر درسی

دخترانه

تهران

رضویه

خانم عابدین زاده

نمودار ارزشیابی علوم و ریاضی

دخترانه

تهران

نرگس

خانم امیری

تشکیل کلاس های موضوعی و معلمان توانبخش

مدرسه ICTمبنا

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم ابرقوییان

نشریه اینترنتی من

دخترانه

تهران

نرگس

خانم قلی مسگرها

یادگیری در فضای مجازی و واقعی

 

 

نام مقطع

زمینه طرح

جنسیت

شهرستان

نام مدرسه

مسئول تجربه

عنوان انتخاب شده در سند تفصیلی

دبیرستان (دوره دوم)

تعالی مدرسه

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم حاجی علی پاشایی

سفیران سلامت

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم شعبانی

مدرسه زندگی

هویت اسلامی

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم حسینی

کلیدهای رستگاری

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم صبوری

کافه کتاب

دخترانه

تهران

احمدیه

آقای عزیز محمدی

با قران و عترت در خانواده

دخترانه

تهران

رضویه

خانم ظهوری

تأثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی

جهش علمی

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم فهیمی

کلاسی از جنس دیگر

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم سادات کامل

دوراهی انتخاب رشته

دخترانه

تهران

رضویه

آقای ایمان زاده

بهبود نتایج آزمون های تستی (با محور سرعت) و هماهنگ تر شدن تلاش دانش آموزان با نتایج آن

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم ملکی

شناخت شیمی به روش کاربردی

دخترانه

تهران

رضویه

خانم خمسی

کشف حلقه گمشده علم و عمل

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

آقای محمدنیا

طرح اساسنامه پژوهشی

مدرسه ICTمبنا

دخترانه

تهران

الغدیر

خانم بکتاشی

حضور ارزشی در فضای مجازی

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

خانم نورمحمد

آموزش تفریحی

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

خانم عمرانی

دفتر من، هویت اسلامی ایرانی من


عناوین تجارب مدارس جامعه تعلیمات اسلامی عناوین تجارب مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

ردیف

نام مقطع

جنسیت

شهرستان

نام مدرسه

زمینه طرح

مسئول تجربه

عنوان انتخاب شده در سند تفصیلی

تاریخ دریافت سند تفصیلی

1

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

جهش علمی

خانم فهیمی

کلاسی از جنس دیگر

20 خرداد

2

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

مدرسه ICTمبنا

خانم بکتاشی

حضور ارزشی در فضای مجازی

30 اردیبهشت

3

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

تقی بیگی

جشنواره خوبی ها

16 خرداد

4

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

هویت اسلامی

علیرضا رمضانی

برقاب (استفاده بهینه از برق و آب)

12 خرداد

5

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

جهش علمی

غلامرضا معینی فرد

پیمان رشد

12 خرداد

6

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

جهش علمی

غلامرضا معینی فرد

لیگ برتر درسی

12 خرداد

7

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

امیر مسعود آتشدست

آراستگی و نظم ستارگان

30 خرداد

8

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

امیر مسعود آتشدست

آنفلوانزا و مدرسه ما

30 خرداد

9

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

امیر مسعود آتشدست

دوستی من و کتاب

30 خرداد

10

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم اسمی

درس پژوهی

25 خرداد

11

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

مدرسه ICTمبنا

خانم مقیسه ای

تجربه آموزی

25 خرداد

12

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

تعالی مدرسه

خانم لطفعلی پور

من و مدرسه بدون کیف

25 خرداد

13

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

هویت اسلامی

خانم فضلعلی

خودکنترلی

25 خرداد

14

دبستان

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

جهش علمی

خانم سیدی

الفبای فارسی خوشمزه

25 خرداد

15

دبستان

پسرانه

دامغان

تزکیه

جهش علمی

آقای بهزادی نیا

لگوی آموزشی

30 خرداد

16

دبستان

پسرانه

دامغان

تزکیه

هویت اسلامی

خانم اسدی

طرح گسترده حفظ قران کریم

30 خرداد

17

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

هویت اسلامی

خانم بهادری

طرح میزبانی نماز

19 خرداد

18

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

مدرسه ICTمبنا

خانم عمرانی

دفتر من، هویت اسلامی ایرانی من

18 خرداد

19

دبستان

پسرانه

تهران

امام علی

جهش علمی

خانم کش دهقان

یار مهربان

23 خرداد

20

دبستان

پسرانه

تهران

امام علی

جهش علمی

خانم افقهی

تکلیف هم قد من

30 خرداد

21

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

22 بهمن 57

جهش علمی

آقای اسحاق بهرامی

روش تدریس پویا

9 خرداد

22

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم میرباقر

جویندگان دانش

18 خرداد

23

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

مدرسه ICTمبنا

خانم قلی مسگرها

یادگیری در فضای مجازی و واقعی

30 خرداد

24

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

رهبری مدرسه

خانم شفیعی

مدیریت پیشرو

19 خرداد

25

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

مدرسه ICTمبنا

خانم نورمحمد

آموزش تفریحی

19 خرداد

26

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم حسینی

کلیدهای رستگاری

19 خرداد

27

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

جهش علمی

خانم ملکی

شناخت شیمی به روش کاربردی

19 خرداد

28

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

مدرسه ICTمبنا

خانم ابرقوییان

نشریه اینترنتی من

18 خرداد

29

دبیرستان (دوره اول و دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

جهش علمی

بهنام محمدنیا

طرح اساسنامه پژوهشی

30 خرداد

30

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

مرتضی کریمی

اداره مدرسه توسط دانش آموزان (دانش آموزان مدیر)

30 خرداد

31

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم صادقی

کلوپ دینی تحت عنوان معبر نور

30 خرداد

32

دبیرستان (دوره اول و دوم)

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم مهرابی

برگزاری همایش مادرانه با هدف جذب حداکثری

21 خرداد

33

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

احمدیه

جهش علمی

رسول کشاورز

دانش آموز فناور

10 خرداد

34

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم خمسی

کشف حلقه گمشده علم و عمل

18 خرداد

35

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

حسین ایمان زاده

بهبود نتایج آزمون های تستی (با محور سرعت) و هماهنگ تر شدن تلاش دانش آموزان با نتایج آن

18 خرداد

36

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

هویت اسلامی

خانم ظهوری

تأثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی

18 خرداد

37

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم مسیح خواه

فقط سکوت

18 خرداد

38

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم بادپروا

طرح درس کلی

18 خرداد

39

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم چیذری

توجیه ویژگی های غیر عادی آب

18 خرداد

40

پیش دبستانی

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم حسینی

آموزش مهارت های زندگی در قالب آشپزی

16 خرداد

41

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

تعالی مدرسه

خانم حاجی علی پاشایی

سفیران سلامت

20 خرداد

42

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

تعالی مدرسه

خانم شعبانی

مدرسه زندگی

20 خرداد

43

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

جهش علمی

خانم سادات کامل

دوراهی انتخاب رشته

20 خرداد

44

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

هویت اسلامی

خانم صبوری

کافه کتاب

27 خرداد

45

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم باقری

عربی

27 خرداد

46

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم پاشا

نقش فن آوری در یادگیری

27 خرداد

47

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم سوهانی

عضو حساس بدن من

27 خرداد

48

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

تعالی مدرسه

خانم محبوبی

کوله های سنگین

27 خرداد

49

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم رودسری

اجرای طرح درس تکمیلی توان در پایه هفتم و هشتم

27 خرداد

50

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

هویت اسلامی

خانم علی بخشی

پوشش از نگاهی دیگر

30 خرداد

51

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

رضویه

جهش علمی

خانم عابدین زاده

نمودار ارزشیابی علوم و ریاضی

30 خرداد

52

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم امیری

تشکیل کلاس های موضوعی و معلمان توانبخش

3 تیر

53

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

جهش علمی

خانم زارع نژاد

لذت از علوم

2 تیر

54

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

رهبری مدرسه

خانم دادگسترنیا

روش آموزشی نوین ( یادگیری اکتشافی)

13 تیر

55

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

هویت اسلامی

خانم عسگری

کرامت در منزل

13 تیر

56

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

آقای رحیمی

زیباسازی و نوسازی واحد آموزشی

3 تیر

57

دبستان

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

آقای مرادی

مسئولان آینده

13 تیر

58

دبستان

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

آقای طهمورس

معلم برتر

13 تیر