دوره های حضوری دوره های حضوری

 

ردیف عنوان دوره مدت(ساعت) تاریخ برگزاری ظرفیت تاریخ آزمون مخاطبین
1 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8 1397/8/21 -1397/8/23 50 1397/8/26 مشاورین -پرورشی-تربیتی
2 نظام مدیریت اسلامی 6 1397/8/30 50 1397/9/5 مدیران - معاونین
3 مسئولیت تربیت نوجوان 3 1397/10/27 170 1397/10/30 کادر و دبیران