نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

برای ورود به صفحه آزمون دوره آموزشی ، روی نام دوره کلیک کنید:

برای شرکت در نظرسنجی ،در ردیف دوره آموزشی روی "شرکت در نظرسنجی دوره" کلیک کنید.

 

دوره تاریخ آزمون   نظرسنجی توضیحات

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

 1) شنبه 1397/8/26  ساعت 18 تا  20          

2) یکشنبه  1397/8/27  ساعت 10  تا 12

 

شرکت در نظرسنجی دوره

صدور گواهینامه دوره منوط به پاسخ (11 تست) نظرسنجی می باشد.

تذکر مهم : فقط در یکی از زمانهای فوق امکان ورود به صفحه آزمون وجود دارد.

نظام مدیریت اسلامی

 1) شنبه 1397/9/3 ساعت 18 تا  20          

2) دوشنبه 1397/9/5 ساعت 14 تا 16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

تذکر مهم : فقط در یکی از زمانهای فوق امکان ورود به صفحه آزمون وجود دارد.

مسئولیت تربیت نوجوان

 یکشنبه 1397/10/30 ساعت 9 تا  16

     

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 یکشنبه 1397/12/5 ساعت 9 تا  16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

 

سند تحول بنیادین

 شنبه 1398/3/11 ساعت 9 تا  16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

 

پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی

 شنبه 1398/4/22 ساعت 10 تا  11

 

شرکت در نظرسنجی دوره

 

مهارت های بدو خدمت

 چهارشنبه 1398/5/23 ساعت 11 تا  13

 

شرکت در نظرسنجی دوره

 

شبهات پایه روشنفکری دینی

 شنبه 1398/7/20 ساعت 10 تا  12

 

شرکت در نظرسنجی دوره

 

نگرش و باورهای معلم

 دوشنبه 1398/8/27 ساعت 10 تا  12

 

شرکت در نظرسنجی دوره

در حال حاضر ، نظرسنجی فعال است. می توانید نظرات خود را ثبت فرمایید.

 

دوره تاریخ آزمون نظرسنجی توضیحات

مهارت خودکنترلی و جرأتمندی

(سبک زندگی در عصر رسانه)

 شنبه 1398/9/30

ساعت 10 تا  13

شرکت در نظرسنجی دوره


 

یادگیری معکوس

 شنبه 1398/10/28

ساعت 10 تا  15

شرکت در نظرسنجی دوره

 

راهکارهای شکل گیری هویت

یکشنبه 1398/11/20

ساعت 10 تا  16

شرکت در نظرسنجی دوره

 

تربیت مربی پیام غدیر

چهارشنبه 1399/3/7

ساعت 10 تا  12

شرکت در نظرسنجی دوره

در حال حاضر ، نظرسنجی فعال است

می توانید نظرات خود را ثبت فرمایید

تولید محتوای اینترنتی

 شنبه 1399/3/31

شرکت در نظرسنجی دوره