نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

برای ورود به صفحه آزمون هر دوره آموزشی ، روی نام دوره کلیک کنید:

 

دوره تاریخ آزمون   نظرسنجی توضیحات

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

 1) شنبه 1397/8/26  ساعت 18 تا  20          

2) یکشنبه  1397/8/27  ساعت 10  تا 12

 

شرکت در نظرسنجی دوره

صدور گواهینامه دوره منوط به پاسخ (11 تست) نظرسنجی می باشد.

تذکر مهم : فقط در یکی از زمانهای فوق امکان ورود به صفحه آزمون وجود دارد.

نظام مدیریت اسلامی

 1) شنبه 1397/9/3 ساعت 18 تا  20          

2) دوشنبه 1397/9/5 ساعت 14 تا 16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

صدور گواهینامه دوره منوط به پاسخ (11 تست) نظرسنجی می باشد.

تذکر مهم : فقط در یکی از زمانهای فوق امکان ورود به صفحه آزمون وجود دارد.

مسئولیت تربیت نوجوان

 یکشنبه 1397/10/30 ساعت 9 تا  16

     

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 یکشنبه 1397/12/5 ساعت 9 تا  16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

صدور گواهینامه دوره منوط به پاسخ (11 تست) نظرسنجی می باشد

 

سند تحول بنیادین

 شنبه 1398/3/11 ساعت 9 تا  16

 

شرکت در نظرسنجی دوره

در حال حاضر ، نظرسنجی فعال است. می توانید نظرات خود را ثبت فرمایید.