رشته حفظ - دوره اول دبیرستان پسران رشته حفظ - دوره اول دبیرستان پسران

 

امتیاز

رتبه در مسابقات جامعه

رتبه در مدرسه

پایه تحصیلی

نام مدرسه

نام پدر

عکس

نام  و نام خانوادگی

ردیف

 

 

اول

هفتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

سید راضی

سید محمد حسینی

1

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

مهران

امیرحسین موسوی

2

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

تراب

یاسین افسون

3

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان دوره اول جعفری اسلامی

عین اله

علی عبدی

4

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان دوره اول جعفری اسلامی

سید جواد

سید مهدی شجاعی

5

 

 

اول

هشتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

امیر حسین حیدری

6

 

 

اول

هفتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

محمد رضا نصراله زاده

7

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

محمد قنبر پور

8

 

 

اول

هفتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

علی محمد

محمد لقمانی بهابادی

9

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

فاتح

علی مجنون

10

 

 

سوم

هفتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

عباس

محمدعلی مثقالی فروش

11

 

 

اول

هفتم

دبستان پاسداران یزد

احمد

حسین معتمدی

13

 

 

دوم

هشتم

دبستان پاسداران یزد

رسول

محمد رضا حاجی عابدی

14

 

 

سوم

هشتم

دبستان پاسداران یزد

محمدحسن

محمد رضا حشمتی

15

 

 

اول

هشتم

دبیرستان رفاه سمنان

اصغر

احسان امیدیان

16

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان رفاه سمنان

رضا

محمد امین صباغیان

17

 

 

اول

هفتم

دبیرستان رفاه سمنان

محمد حسین

مصطفی سلامی

18

 

 

اول

هفتم

دبیرستان احمدیه اسلامی

ولی الله

احسان امانگاه

19

 

 

 

هفتم

دبیرستان احمدیه اسلامی

سید مجتبی

سید صالح حاجی محمدی

20

 

 

اول

هشتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

ابراهیم

وحید رضاییان

21

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

محمد

محمدهادی آسیم

22

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

محمدهادی

امیرحسین حسن زاده

23

 

 

اول

هفتم

دبیرستان 22 بهمن 57 شهرری

ابراهیم

مرتضی داشی

24

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 شهرری

عباس

امیرحسین آذرافروز

25

 

 

اول

هفتم

دبیرستان پاسداران یزد

احمد

حسین معتمدی

26

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان پاسداران یزد

رسول

محمد رضا حاجی عابدی

27

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان پاسداران یزد

محمدحسن

محمد رضا حشمتی

28

 

 

اول هفتم دبیرستان سادات اصفهان حسین حمید رضا ربانی 29

 

 

دوم هشتم دبیرستان سادات اصفهان بابک علی عالی مرام 30

 

 

سوم هفتم دبیرستان سادات اصفهان محمد رحیم امیر حسین قنبری فر 31

 

 

اول هفتم دبیرستان جعفری اسلامی اردبیل   محمد مهدی اختری 32