رشته حفظ - دوره دوم ابتدایی پسران رشته حفظ - دوره دوم ابتدایی پسران

 

امتیاز

رتبه در مسابقات جامعه

رتبه در مدرسه

پایه تحصیلی

نام مدرسه

نام پدر

عکس

نام  و نام خانوادگی

ردیف

 

 

اول

پنجم

دبستان پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

مجتبی

طه لطفی زاده

1

 

 

سوم

پنجم

دبستان پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

زکریا

امیرحسین کارگر

2

 

 

دوم

چهارم

دبستان تزکیه دامغان

عبدالعظیم

سجاد کریمی

3

 

 

اول

ششم

دبستان پسرانه چمران یزد

محمد هادی

مبین مسلم یزدی

4

 

 

دوم

ششم

دبستان پسرانه چمران یزد

محمد حسن

صالح خواجه منصوری

5

 

 

سوم

چهارم

دبستان پسرانه چمران یزد

احمد

محمد مهدی عربی

6

 

 

اول

چهارم

دبستان انصاریه بابل

 

ایلیا عبدی نیا

7

 

 

اول

پنجم

دبستان انصاریه بابل

 

محمد مهدی رحیم پور

8

 

 

اول

ششم

دبستان انصاریه بابل

 

مهدی براری

9

 

 

اول

چهارم

دبستان جعفری اسلامی

 

مهدی مجتهدی نجفی

10

 

 

اول

پنجم

دبستان جعفری اسلامی

 

محمد مهدی شاه بابا

11

 

 

اول

ششم

دبستان جعفری اسلامی

 

علیرضا منصوری

12

 

 

اول

چهارم

دبستان پاسداران یزد

صادق

یوسف اکبرزاده

13

 

 

دوم

ششم

دبستان پاسداران یزد

محمد رضا

محمد شایان شایق

14

 

 

سوم

پنجم

دبستان پاسداران یزد

احمد علی

محسن زارع

15

 

 

اول

چهارم

دبستان رفاه سمنان

سعید

 

محمد آزاد غلامی

16

 

 

اول

پنجم

دبستان رفاه سمنان

صادق

 

محمد شهاب نیکدل

17

 

 

اول

ششم

دبستان رفاه سمنان

امیر

 

سهیل صبری

18

 

 

اول

ششم

دبستان امام علی

(علیه السلام)

امیر

حسین

سهیل رمضان زاده

19

 

 

دوم

پنجم

دبستان امام علی

(علیه السلام)

مصطفی

علیرضا جعفر پور

20

 

 

سوم

ششم

دبستان امام علی

(علیه السلام)

مجید

هادی صالح پور

21

 

 

اول

چهارم

دبستان رمضانی یزد

حسن

امیر محمد عطار

22

 

 

دوم

پنجم

دبستان رمضانی یزد

سید مصطفی

سید امیر حسین حسینی

23

 

 

سوم

چهارم

دبستان رمضانی یزد

سید رضا

سید مهدی  حسینی

24

 

 

اول

ششم

دبستان 22 بهمن شهر ری

علیرضا

امیر محمد            مالمیر

25

 

 

دوم

ششم

دبستان 22 بهمن شهر ری

رحیم

سید ابوالفضل   حسینی بالاجاده

26

 

 

سوم

چهارم

دبستان 22 بهمن شهر ری

مجتبی

معراج           پور حسینی

27

 

 

اول

چهارم

دبستان 22بهمن 57اهواز

حسن

علیرضا سواری

28

 

 

دوم

پنجم

دبستان 22بهمن 57اهواز

علی باز

ابوالفضل طهماسبی

29

 

 

سوم

ششم

دبستان 22بهمن 57اهواز

عبدالرحیم

میلاد عباس پور

30

 

 

دوم

پنجم

دبستان مهریز یزد

علي

ابوالفضل زارعي

31

 

 

اول چهارم دبستان مهریز یزد محمد حسین احمد زارع زاده

32

 

 

سوم ششم دبستان مهریز یزد علی اکبر امیر حسین مقنی

33