«برگشت

آموزش سواد رسانه اي به اولیاء و دانش آموزان پایه ششم

                               

از آنجا که کودکان با ورود به سرزمین ناشناخته فضای مجازی گم یا گرفتار دام‌های خطرناکی می‌شوند که رها شدن از آنها به راحتی ممکن نیست، والدین باید دست در دست فرزندان خود نهاده و با یکدیگر و با امنیت خاطر از این سرزمین ناشناخته، عبور کنند.

والدین نقش اساسی و اصلی در حفظ امنیت کودکان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی برعهده دارند؛ به ویژه آنكه در روزهای کرونایی فرزندان آنها از طریق فضای مجازی تحصیل می کنند. براین اساس آنها باید سطح دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و با آگاهی‌بخشی به کودکان و همراهی آنها در این محیط، از آسیب‌های این حوزه پیشگیری کنند.لذا این دبستان به دنبال برنامه های سال های قبل، آموزش سواد رسانه اي به اولیاء و دانش آموزان پایه ششم را از مهمترین برنامه های خود می داند و از اول آبان این فعالیت را آغاز نموده است.