تالار گفتگو تالار گفتگو

مبحث
مبحث پرچم شروع توسط پست مشاهده آخرین پست  
معرفی نرم افزاری مفید برای انتقال اطلاعات از تلفن همراه هوشمند به سیستم دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده 1 11994 تاریخ: 4/13/15 11:48 AM
توسط: دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده
ه.ب.س (پنجره جدید باز شود)
4 عادت بد در تکنولوژی دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده 1 14126 تاریخ: 4/8/15 1:43 PM
توسط: دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده
ه.ب.س (پنجره جدید باز شود)
چگونگی عوض کردن Backgrounds سایت مجتمع پسرانه 22 بهمن 57 اهواز سید محمد اسکندری 2 22087 تاریخ: 1/19/15 11:55 AM
توسط: دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده
ه.ب.س (پنجره جدید باز شود)
ایجاد محیط ثبت نام در سایت دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده 3 20714 تاریخ: 12/2/14 9:40 AM
توسط: دبیرستان دخترانه تزکیه اسلامی شهرری (دوره دوم) سمانه حسین زاده
ه.ب.س (پنجره جدید باز شود)
چگونگی لوگو عوض کردن جامعه تعلیمات اسلامی حسام الدین رامتین 2 18370 تاریخ: 9/16/14 6:28 PM
توسط: جامعه تعلیمات اسلامی حسام الدین رامتین
ه.ب.س (پنجره جدید باز شود)
نمایش 5 نتیجه.