هیات امناء حاضر هیات امناء حاضر

جناب آقای محمود لولاچیان

جناب آقای علاء میر محمد صادقی

جناب آقای محمد دادگستر نیا

جناب آقای علی اکبر رئوف

جناب آقای محسن پرنیانپور

جناب آقای محسن رفیق دوست

جناب آقای عباس سعیدی نژاد

جناب آقای دکتر سید حسین میر محمد صادقی

جناب آقای محمد ابراهیم عسگری پور

جناب آقای سید عبدالهادی موسوی آل طعمه

جناب آقای سید محمد غیوری

جناب آقای احمد کاشانی وحید

جناب آقای علی حاجی سید سلیمانی

جناب آقای سید محسن بهفر

جناب آقای سید مهدی گرامی

جناب آقای دکتر محمد حسن آموزگار

سخنرانی بیادماندنی سخنرانی بیادماندنی

فایل صوتی سخنرانی تاریخی حاج شیخ عباسعلی اسلامی  بنیانگذار جامعه تعلیمات اسلامی

 

فیلم تاریخی  اردوهای مدارس جامعه در سال 1347 فیلم تاریخی اردوهای مدارس جامعه در سال 1347

سخنرانی بیادماندنی مرحوم مغفور آقای سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه در جمع خیرین و موسسین جامعه تعلیمات اسلامی سخنرانی بیادماندنی مرحوم مغفور آقای سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه در جمع خیرین و موسسین جامعه تعلیمات اسلامی

هیات امناء زنده یاد هیات امناء زنده یاد

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عباسعلی اسلامی 

مرحوم حضرت آیت الله غیوری

مرحوم محمد رضا اعتمادیان

مرحوم آقای حاج سید عبدالمهدی موسوی آل طعمه

مرحوم آقای حاج عباسقلی بازرگان

جناب آقای حاج عیدالمهدی موسوی آل طعمه

مرحوم آقای مهندس مهدی دانشور

مرحوم آقای مرتضی ملکی

مرحوم آقای حاج مصطفی ایروانی

مرحوم آقای حاج رحیم منصور موید

مرحوم حاج آقای ناصر عطایی

مرحوم حاج آقای ابراهیم نیک سیر

مرحوم حاج شیخ نصرت الله شیخ العراقین بیات

مرحوم حاج آقای عبدالحسین یوسف زاده

مرحوم حاج آقای مهدی شالچیلار

مرحوم حاج آقای سید رضا مجد جباری

مرحوم حاج آقای علی اکبر دارابی

مرحوم حاج آقای محسن شالچیلار

مرحوم حاج آقای ضیاء الدین پور کریمی

مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای سید علی محمد وزیری

مرحوم حاج آقای سید حسین میرخانی

مرحوم حاج آقای غلامحسین دلیل تهرانی

مرحوم حاج آقای اسماعیل سیگاری

مرحوم حاج آقای سید محمد رضا رجایی

مرحوم حاج آقای حسینعلی گلشن

مرحوم حاج آقای مجدالعلی بوستان

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علی شمس حائری

مرحوم حاج آقای مجید پرکار

مرحوم حاج آقای قاسم همدانی

مرحوم حاج آقای ابوالقاسم وجیه اللهی

مرحوم حاج آقای ابوالقاسم میرزایی یاسری

مرحوم حاج آقای احمد کاشانی فرید

مرحوم حاج آقای ابراهیم مقدسی

مرحوم حاج آقای محمد جعفر آقایی خرازی

مرحوح حاج آقای میر مصطفی عالی نسب

مرحوم حاج آقای سید محمد گرامی

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد آخوندی

مرحوم حاج آقای حسین کاشانی فرید

مرحوم حاج آقای علی فرهمند زاد

مرحوم حاج آقای محمد کاشانی فرید

 

کتاب نمایشی اخلاق گلشنی کتاب نمایشی اخلاق گلشنی