عنوان عنوان

جناب آقای احمد رضا ایمانی

عناوین عناوین

عناوین اصلی عناوین اصلی

«برگشت

گفتگو با جناب آقای ایمانی کارشناس انجمن اولیا و مربیان دفتر مرکزی

 --گفتگو با جناب آقای ایمانی  و گزارش اهم فعالیتهای کارشناس انجمن اولیا و مربیان دفتر مرکزی --قسمت نخست

تاسیس واحد کارشناسی انجمن اولیا و مربیان در دفتر مرکزی در بدو ورود ایشان به این مرکز است جاییکه پیوند بین اولیا و مربیان در سطح بالاتری گره می خورد و برنامه ریزی می شود.

فعالیتهای ایشان محدود به ارتباط با  مربیان و یا معاونان مدارس نمی گردد و ارتباط ایشان به اولیا نیز بر می گرددو همچنان که برای مربیان مدارس برنامه ریزی می کند جمعیت و خیل عظیمی از اولیا نیز تحت پوشش این واحد کارشناسی قراردارند.به نظرم یک اجتماع کوچک از انسانها و یا یک کشوری با جمعیت کمتر

ارتباط بین اولیا و دفتر مرکزی، آموزش اولیا ، استفاده از مشارکتهای فکری ، آموزشی و  اولیا دانش آموزان

آگاه سازی اولیا دانش آموزان به مسائل دینی، تربیتی ، اخلاقی و نیز استفاده از ظرفیت های اولیای توانمند دانش آموزان در زمینه مشاوره، تدارکات و امکانات آموزشی

برنامه ریزی در برگزاری کارگاه های آموزشی

برقراری ارتباط و تحکیم پیوند بین اولیا و مربیان از جمله وظایف این واحد کارشناسی است.

با وی به گفتگو نشستیه ایم و آنچه گفتگو با ایشان  را برایم کمی سخت می نماید ادبیات خاص ایشان است استفاده از واژه های رسمی و کهن. گنجینه ای از کلمات اصیل فارسی که گاهی بعضی از واژه ها برایم ناآشناست؛

 هنر بیان جملات در یک قاب با تزیینی  از کلمات آنچیزیست که هنگام صحبت کردن ایشان در ذهنم متبادر می شود

جناب آقای احمد رضا ایمانی،  از سال 1360 به خدمت در آموزش و پرورش درآمده است در آن زمان  بعنوان دبیر دینی و قرآن مشغول به فعالیت شده و پس از آن بعنوان مربی پرورشی و مدتی نیز مدیریت دو هنرستان را بر عهده داشته است .مسئولیت آموزش متوسطه منطقه 14 شهر تهران و مسئولیت انجمن اولیا ومربیان آن منطقه و نیز ماموریت کاری در خارج از کشور و در پایان با سمت ریاست انجمن اولیا و مربیان شهر تهران که به مدت بیش 6 سال در این مسئولیت فعالیت داشته از خدمت در این اداره بازنشسته شده است. آنچه بیش از فعالیت در آموزش و پرورش خدمات ایشان را برجسته میسازد تاسیس مرکز مشاوره خانواده منطقه 14 تهران است که به همت و تلاش ایشان و با بهره گیری از ظرفیت های اداره آموزش و پرورش منطقه 14 اقدام به تاسیس این نهاد خیریه می نماید که روزانه شاهد مراجعه کنندگان از نقاط مختلف شهر برای مشاوره و مددکاری های اجتماعی است. و همچنان این مرکز از توانمندی های ایشان بهره می برد. طرح امام علی (ع) در مدارس از دیگر سرمایه های باقی مانده ی ایشان در مدارس است که پایه گذار این طرح ایشان بوده اند.کسب تجربیات ارزشمند  در انجمن اولیا و مربیان شهر تهران و فعالیتهای ماندگار و نیز بهره مندی ایشان از توان مشاوره خانواده،  گزینه های بسیار خوبی است که می تواند در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی به کار آید و آنچه که در طول سالیان متمادی به دست آورده است به خدمت گیرد.

گویی هر جا وارد می شود آغازی در آن شکل می گیرد و بدو ورود ایشان به جامعه تعلیمات اسلامی برمی گردد به خرداد ماه سال 96  و آغاز راه ایشان در تاسیس انجمن اولیا و مربیان است

با توجه به ضرورت  تقویت پیوند انجمن اولیا و مربیان مبادرت به تدوین یک برنامه کوتاه مدت می نماید و این برنامه بصورت یک جزوه مدون که شامل بخشهای مختلف فعالیت های انجمن می باشد. آموزش خانواده، معرفی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده ، مشارکت اولیا و غیره که به تفصیل در آن شرح داده شده است و در حال اجراست.

ارتباط با دانش آموختگان و ایجاد بانک اطلاعاتی ایشان و بهره گیری از توانمندی های ایشان از دیگر مواردی ست که در این مدت به آن پرداخته شده است و تاکنون افرادی از این مجموعه شناسایی شده اند.

تاکید بر آموزش به خانواده ها در زمینه مسائل مبتلا به از مصوبات کارگروه مشورتی است که با مدیران مدارس در اولین جلسه این کارگروه بدست آمد. همچنین گردآوری سوالات و شبهات اولیای دانش آموزان و پاسخگویی به آنها یکی دیگر از موارد فعالیت های بخش آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان بشمار می رودکه در این زمینه از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه استفاده لازم به عمل خواهد آمد.