عنوان عنوان

جناب آقای احمد رضا ایمانی

عناوین عناوین

عناوین اصلی عناوین اصلی

«برگشت

برگزاری جلسه مشترک انجمن انرژی های تجدید پذیر با مدیران دفتر مرکزی 21-6-96

اولین جلسه مشترک مدیران دفتر مرکزی و مدارس جامعه تعلیمات اسلامی با مسئولین انجمن انرژی های تجدید پذیر روز سه شنبه 21/6/96 برگزار گردید. مهندس جعفری معاون آموزشی انجمن انرژی های تجدید پذیر ابتدا به بیان اهداف و فعالیت های انجمن مذکور پرداختند سپس به تشریح اجرای طرح آزمایشی انرژی های تجدیدپذیر در مدارس پرداختند بر اساس این طرح نخست مدیران واحد های آموزشی و آموزگاران و دبیران و دانش آموزان و اولیا محترم درجلسات آموزشی و کارگاهی با مباحث انرژيی های تجدید پذیر آشنا خواهند شد.

سپس زمینه های لازم جهت اجرای طرح های پژوهشی و ساخت وسایل با بهره گیری از انرژيی های تجدیدپذیر برای دانش آموزان در رده های سنی مختلف فراهم خواهد شد.

این جلسه با حضور جناب آقایان ایمانی و جوانشیر و آتش دست و دیگر همکاران در دفتر جامعه تعلیمات اسلامی برگزار گردید.