عنوان عنوان

جناب آقای احمد رضا ایمانی

عناوین عناوین

عناوین اصلی عناوین اصلی

«برگشت

انجمن اولیا و مربیان چگونه باید باشد

از آنجایی که هرکدام از دانش آموزان، با توجه به تفاوت خانواده ها، یک نگرشی از آموزش و پرورش دارند و ممکن است نگرش های غیرهمسو برای پیشرفت دانش آموزان مشکل ایجاد کند، فعالیت انجمن اولیا و مربیان مدارس تاثیر زیادی روی روند حرکت صحیح آموزشی آن ها دارد. به علاوه، کمک اولیا به مدارس از جنبه های مختلف می تواند مانند یک اقیانوس بیکران باشد و عدم استفاده درست از توانایی های این اقیانوس باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیر بر کشور می گردد.

بنابراین، برای استفاده درست از این امکان باید بستر درستی تدارک دید. لازم است یک بستر سالم و محکم برای حضور فعال اعضا انجمن اولیا و مربیان فراهم آوریم که هم چون نظام آموزشی فعلی اعضا انجمن را صرفا برای امضا صورت حساب ها و هزینه ها نخواهند و از این که مدیران بتوانند به دلخواه خود عمل نمایند جلوگیری شود. بنابراین، در نظام آموزشی مطلوب، مدارس نمی توانند از اولیا جدا باشند و حتما بین اولیا و مربیان و مدیران مدارس همکاری نزدیک وجود دارد.

در نظام آموزشی مطلوب اولیا از نزدیک در جریان کارهای مدرسه هستند و به آن ها میدان داده می شود که در تمام صحنه ها به یاری مسئولین آموزشی بشتابند. نتیجه این یاری و همکاری ارتباط نزدیک و صمیمی اولیا با مسئولین آموزشی مدرسه خواهد بود. این همکاری باعث رشد و شکوفایی همه جانبه دانش آموزان می گردد. تحقیقات نشان دهنده ی تمایل والدین به همکاری با مدرسه در جهت بهبود کیفیت تحصیلی فرزندانشان است. در واقع برای ایجاد ارتباط نزدیک بایستی زمینه های کاری مشترک بین اولیا و مکان های آموزشی به وجود آورد. بنابراین در نظام آموزشی درست، زمینه کاری مشترک بین اولیا و مربیان وجود دارد و تماس اولیا با مدارس شدت می گیرد، به طوری که تمام اولیا مجبور هستند جهت آگاهی از اوضاع مدرسه و مشکلات آن و کمک برای رفع مشکلات از نزدیک با یکدیگر تماس برقرار نمایند.

همان طور که در بین دانش آموزان گروه های کاری وجود دارد، اولیا نیز گروه های کاری تشکیل می دهند. در این همکاری مشترک، تمام اولیا و مسئولین و معلمان از نزدیک با هم آشنا می شوند. در مدارس پسرانه، عموما پدران موظف به شرکت در این جلسات می شوند و متقابلا در مدارس دخترانه مادران بایستی مسئولیت را بپذیرند.

یکی دیگر از زمینه های کاری، انتخاب تعدادی از اولیا به عنوان مشاور معلمان می باشند. شاید برخی از معلمان تصور کنند، معلمی کار حرفه ای است، پس نمی توان از اولیا به عنوان مشاوران خود استفاده کرد.

ولی از آن جایی که اصولا مشورت کردن استفاده از عقل دیگران است و قطعا در بین اولیا افراد خوش فکر فراوان وجود دارند که در شغل های دیگر مشغول به کار هستند و زمینه فراوان برای هم فکری با معلمان دارند. در این شرایط، ارتباط معلمان با اولیا یک شکل واقعی به خود می گیرد و از این طریق معلمان با دیدگاه اولیا و دانش آموزان شان از نزدیک و به طور دقیق تر آشنا می شوند.

 در این فرصت معلمان که هدایت گر جامعه هستند، دیدگاه خودشان را با اولیا در میان گذاشته و اگر مشکلاتی با ضعف های فکری و فرهنگی در امور مدارس و یا امور جامعه اطراف خود وجود دارد، با آن ها در میان گذاشته و به کمک یک دیگر برای حل این مشکلات را ه حل های عملی پیشنهاد می نمایند. در آموزش درست این گونه نخواهد بود که به ازای هر چهار مادر تنها یک پدر در جلسات شرکت کند.

زمینه کاری دیگری که می توان برشمرد این است که تعداد زیادی از اولیا هنرهای ویژه ای دارند. در مقابل، مدارس این امکان را ندارند که از هر هنرمندی دعوت به عمل آورند. با باز شدن این راه، به راحتی اولیا نیز هنرهای خودشان را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند و خودشان نیز در این ابعاد رشد بیشتری می نمایند.

بنابراین، از اولیا در اداره و اجرای امور فوق برنامه از قبیل نمایش، اردو، مقاله نویسی و بازدیدها تحت نظارت معلمان استفاده می شود. در این صورت، مدرسه به عنوان پایگاه قوی برای ارتباط افراد یک محله شناخته می شود. این ارتباط در دنیای امروز یک ضرورت اجتماعی به حساب می آید. در این صورت است که اولیا دانش آموزان نیز یک وابستگی نسبت به هم و نسبت به مدرسه حس می نمایند و برای رشد آگاهی های خود و ارتقا سطح همکاری در انجمن اولیا و مربیان به مطالعه بیشتری می پردازند. در چنین شرایطی است که اگر مجلاتی در اختیار آن ها گذاشته شود، قطعا آن را به طور دقیق مطالعه می کنند و یا هر مدرسه ای با توجه به نیاز دانش آموزان و اهالی محل اقدام به انتشار مطالب مورد نیاز خود می کند. کلاس های آموزش خانواده با توجه به نیاز آن ها طراحی می شود و با توجه به دست اندرکار بودن اولیا و پویا بودن انجمن اولیا و مربیان، چنین کلاس هایی مثمر ثمر خواهد بود. در این شرایط، می توان امید داشت ضمن این که تمام اولیا برای باروری انجمن تلاش می کنند، از کارهایی که به موازات یک دیگر و گاهی به طور متداخل انجام می شود می توان جلوگیری کرد. اولیا از لحاظ روحی آرامش داشته و از وضعیت تحصیلی آینده فرزندان شان مطمئن هستند.

متاسفانه درصد زیادی از مدارس به شکل های مختلف از اولیای دانش آموزان مبالغی تحت عناوین مختلف دریافت می کنند، که این مسئله باعث گردیده شان معلمان جامعه خدشه دار گردد، و عده ای تصور کنند چون حقوق معلمان مکفی نیست مقداری از آن را نیز به معلمان می دهند. بنابراین در نظام آموزشی درست، حقوق و مزایای معلمی مکفی است به گونه ای که یک معلم از سطح زندگی متوسط به بالا برخوردار خواهد بود و برای جلوگیری از خدشه وارد شدن بر شان معلمان و مدیران و هم چنین فرصت انجام وظایف اصلی در نظام آموزشی مطلوب، کمک های مردمی برای حل بعضی از مشکلات از طریق انجمن اولیا و مربیان یا هیت امنای مدارس دنبال می گردد. مسئولین آموزشی تنها به طور غیر مستقیم بر روند چنین کمک هایی هزینه های آن نظارت دارند.