نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

انجمن‌های من انجمن‌های من


نمایش 16 نتیجه.
نام نوع اعضاء هم‌اکنون برخط  
جامعه تعلیمات اسلامی باز 3 0 الحاق
انجمن اولیاء و مربیان محصور 2 0 درخواست عضویت
انجمن درس پژوهی باز 1 0 الحاق
انجمن مفاخر جامعه تعلیمات اسلامی باز 1 0 الحاق
باشگاه خبرنگاران دانش آموزی باز 1 0 الحاق
تجربیات ناب و نوآوریهای اثربخش مدارس باز 5 0 الحاق
سایت تخصصی مسابقات قرآن کریم باز 4 0 الحاق
فناوران باز 34 0 الحاق
کارشناسان پژوهشی باز 3 0 الحاق
مدرسه معیار باز 3 0 الحاق
مدیران دوره ابتدایی محصور 2 0 درخواست عضویت
مدیران دوره متوسطه باز 4 0 الحاق
معاونین آموزشی محصور 3 0 درخواست عضویت
معاونین پرورشی محصور 3 0 درخواست عضویت
مقالات علمی باز 2 0 الحاق
منتظران ظهور باز 10 0 الحاق
نمایش 16 نتیجه.