جلسات با اولیا متخصص جلسات با اولیا متخصص

جلسه تبادل نظر با مجتمع رفاه پیرامون دانش آموختگان

اولین جلسه تبادل نظر و هم اندیشی پیرامون موضوع دانش آموختگان در روز شنبه مورخ 28-11-96 با مسئولین دانش آموختگان مجتمع رفاه برگزار گردید و مقرر گردید به منظور کیفیت بخشی به این امر اینگونه جلسات استمرار یابد.لازم به ذکر است در این جلسه پیرامون طرحهایی نظیر ایجاد پرونده الکترونیکی - گنجینه تجارب و ... بحث و گفتگو به عمل آید

سومین نشست هم اندیشی و تبادل نظر با اولیا متخصص

سومین نشست هم اندیشی و تبادل نظر با اولیا متخصص با حضور جناب آقای شرافتمند قاری برجسته و ولی دانش آموختگان مدارس تزکیه 1 و 2  و مسئولین فعالیت های پرورشی و انجمن اولیا و مربیان جامعه تعلیمات اسلامی در روز شنبه دوم دی ماه در دفتر مرکزی برگزار گردید. هدف از این جلسه ترویج فرهنگ خانواده قرآنی در سطح مدارس جامعه تعلیمات اسلامی بوده است و از آنجا که تمامی اعضای خانواده محترم جناب آقای شرافتمند از قاریان برجسته و حافظان قرآن می باشند از ایشان دعوت به عمل می آید تا از تجارب ارزشمند شان در راستای ترویج فرهنگ قرآنی بهره گیری به عمل آید.که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید

خانواده های قرآنی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی شناسایی و با ایشان مصاحبه و گفتگو شود

به منظور شناسایی استعداد ها و افراد برجسته و تربیت حافظان قرآن در سطح مدارس جامعه تعلیمات اسلامی مرکز دارالقرآن تاسیس گردد

به منظور اشاعه فرهنگ قرآن در سطح خانواده ها مسابقه در زمینه قرائت و تلاوت و ترجمه خوانی قرآن میان اعضای خانواده ها برگزار گردد

نسبت به نقش الگویی والدین در زمینه قرآن بیش از گذشته توجه و اهتمام به عمل آید

در بهره گیری از معلمان و مربیان قران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی از مربیان با تجربه و برجسته بهره گیری نمود.

برای تشویق و ترغیب دانش آموزان عزیز نسبت به انس با قرآن، اولیا و مربیان محترم از شیئه های مهرورزی و محبت و تشویق بیش از پیش استفاده گردد

دومین جلسه هم اندیشی با اولیا متخصص با حضور دکتر وزیری

دومین جلسه کارگروه تخصصی و مهارتی با حضور آقای دکتر وزیری رییس انجمن اولیا دبستان کنی در دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی در روز بیست و هفتم آذر ماه برگزار گردید و در زمینه ارتقاء سطح فعالیت های تربیت بدنی و زیبا سازی فضا های آموزشی و مشکلات دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی و یادگیری و تمرکز بحث و تبادل نظر شد در این جلسه مقرر گردید نسبت به برگزاری مسابقات ورزشی در سطح اولیا و دانش آموزان اقدامات موثر به عمل آید.

اولین نشست هم اندیشی و تبادل نظر با اولیا متخصص مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

در تاریخ 11 آذر ماه 96 اولین نشست هم اندیشی و تبادل نظر با اولیا متخصص دبیرستان جعفری در محل دبیرستان جعفری اسلامی برگزار شد . در این جلسه پیرامون بهره گیری از ظرفیت و تخصص و مهارت های مدارس جامعه تعلیمات اسلامی بحث و تبادل نظر شد.و مقرر گردید از تخصص اولیا و شرکت کننده در ان جلسه در غالب جلسات آموزشی و تولید محتوای آموزشی با نیازهای مدارس جامعه تعلیمات اسلامی بهره گیری لازم به عمل آید.